søndag 29. august 2010

Monsterfakta

Fakta ødelegger som kjent enhver god diskusjon: Petroleumsnæringen står for veksten i strømforbruket i bergensregionen, ikke forbrukerne, skriver siv.ing. Freddy Frydenbø i DN 25.aug, man sakser:

Auke Lont i Statnett kommer i DN 20. august med en del uttalelser som ikke medfører riktighet, og som derfor ikke bør få stå uimotsagt. Lont påstår at "strømforbruket på sokkelen er lavt, og selv med planer som foreligger, vil dette utgjøre under 20 prosent av forbruket i regionen. Det er forbruket på land som har vokst, og det er forbrukerne i bergensregionen som trenger en bedre infrastruktur". Det er direkte feil.
  • Privat årsforbruk av elektrisk kraft i bergensregionen var ifølge offentlige data fra BKK 5972 GWh ifjor, 172 GWh mer enn i 1995.

  • Årsforbruket i petroleumsnæringen har på samme tid gått fra cirka 200 GWh (Mongstad) til cirka 2500 GWh. Av dette går omtrent to tredjedeler til Kollsnes, mens resten går til Mongstad, Sture og Gjøa-plattformen som nettopp er installert.

  • Mer kommer. På Kollsnes er det i dag seks eksportgasskompressorer, og på Troll-A står to kompressorer med planer om økning til seks innen noen få år. Hver kompressor har en effekt på 40 MW. Tilsammen gir dette et kraftforbruk på 320 MW på Kollsnes i dag (med en brukstid på 0,75 blir dette et årsforbruk på 2100 GWh) og med planlagt økning til 480 MW om noen år. I tillegg til denne kraften, som går med til kun å drive kompressorene på Kollsnes, kommer kraftbehovet til alt annet utstyr på Kollsnes/Troll, Mongstad, Sture og Gjøa.
Realiteten er dermed at offshoreindustriens forbruk i dag utgjør 30 prosent av det totale kraftforbruk i bergensregionen, og det vil stige kraftig etterhvert som kraftbehovet på Kollsnes/Troll-A og andre offshore installasjoner øker.

Diskusjonen om linjeforsterkning Sima-Samnanger skal legges i sjø eller på land er å fokusere på feil problemstilling. Den rasjonelle løsningen er selvfølgelig å bygge et 1000 MW kombikraftverk på Kollsnes, eller utvide det kraftverket som finnes på Mongstad, slik at disse to terminalene blir selvforsynt med kraft. Dermed vil ikke linjeforsterkningen gjennom Hardanger være nødvendig.


Kollsnes. Iver B Neumann vet knapt nok hvor Bergen er.

Blogglisten

5 kommentarer:

Jorunn sa...

Kan vi ikke like godt legge ned både Mongstad og Kollsnes? De balanserer vel så vidt i lønnsomhet i utgangspunktet,og hvis de skal være med på å finansiere monstermastene og strømmen som føres gjennom dem så ender opplegget som et tapsprosjekt.Den lagringen av CO2 under havbunnen,er også et rådyrt tulleprosjekt.Begrunnelsen skal være at vi skal utvikle teknologi som kineserne kan bruke til kullgruvene.Men kineserne er kloke og vet bedre.De er på god veg til å utvikle lønnsom,grønn energi.
Selg heller gassen til direkte bruk i stedet for først å omgjøre den til strøm.Da tar en ut langt mer av energien i den.
De sparte milliardene til kraftoverføringen kan f.eks. Bergen få til å gjøre de offentlige bygningene til passivhus,til å ta i bruk vindturbiner til havs og bølgekraftverk - gjerne i samarbeid med skottene, osv. Om ikke så mange år får vi dessuten trolig solceller som kan sprayes direkte på vinduer og vegger,og energiproblemet begynner å finne sin løsning.

norskgoy sa...

jord kaller Jorunn;

1. Gassen blir til strøm pr dags dato på plattformer gjennom det vi så fint kaller på et vanskelig språk;
turbin->gir->generator->VOILA!

2. Tror du oljebransjen driver noe ulønnsomme prosjekter? Isåfall skulle vel de aldri ha bygget noe mer når sprekkene ble som de ble på blant annet Mongstad. Mongstad har tjent seg inn for lenge siden. Ligeså med plattformene.

3. Gjett hva bølgekraften må bruke for å overføre kraften til dine passive hus.

Og ja. Men en god aerosol boks så har vi løst energibehovet våres. Hurra.

Anonym sa...

Hvorfor forteller de rødgrønne ikke sannheten?

Tilrettelegging for stor eksport samt elektrifisering av Nordsjøen. Hvorfor denne ensidige vektlegging av Bergens kraftbehov? Hvorfor prøver de å føre oss bak lyset? Vi følger spent med på hvordan regjeringen har tenkt å ”flette inn” de egentlige årsakene nå som pressen og andre ruller opp mer fakta i saken.

Ta en titt på denne artige fremstilling på youtube..... basert på regjeringens pressekonferanse 10. august.

http://www.youtube.com/watch?v=LZWhDfTTE6o

Konrad sa...

Du har helt rett i at Bergen og Hardanger uforskyldt har blitt flaskehals, det er jo sokkelen og prosessanleggene på land som trenger strøm.

Forøvrig er jo eksport en fin ting. Tenk om vi skulle gjøre som Leif Sande: ikke eksporte oljen men bruke den selv. Det er absurd.

Jorunn sa...

Norskgoy Hvis disse produsentene av strøm går med overskudd,hvorfor må skattebetalerne være med på å betale klimakvotene for de utslippene de har av CO2? Solheim sa en gang at det var en vanskelig pedagogisk oppgave å forklare dette.Kanskje du klarer det?

I Drammen er den nye Marienlyst skole et passivhus. Dette har de fått til i samarbeid med Drammens bad og en idrettsarena. Bibliotektet vårt,Papirbredden, skaffer mye av energien ved bore seg ned i grunnen etter jordvarme. Mulightene er mange hvis viljen er til stede. Det som ikke lønner seg i første omgang,vil ofte lønne seg på sikt. Vi utvikler ny teknologi som kan gi nye arbeidsplasser,og oljeprisene vil stige etterhvert som etterspørselen overstiger tilbudet.Dette vil trolig skje nokså raskt.