onsdag 11. august 2010

Erna Solberg bak monsterbro i Hardanger

Høyre-leder Erna Solberg er glad for at regjeringen har snudd i Hardanger-saken.

- Det er positivt, og det viser at den første utredningen ikke var god nok. Jeg mener sjøkabler bør være et alternativ til monstermastene, sier Solberg til VG.

MEN vent nå litt! Monstermaster på 200 meter blir jo allerede bygget, midt i Hardangerfjorden, over Eidfjorden, mellom Ulvik og Granvin. Så la oss spole tilbake og se hvordan dette kan ha skjedd:

Høyre og Erna Solberg fikk ja til Hardangerbrua mot at Venstre og Lars Sponheim
fikk ja til bybane i Bergen. I valgkampen var Ap.-leder Jens Stoltenberg i
Hardanger og forsikret at bro skulle det bli. Dermed ble det i realiteten umulig
for de tallrike skeptikerne i Ap.-gruppen å gå aktivt imot prosjektet.
Dette kunne vi lese i Aftenposten for vel 4 år siden. Kraftsosialistene i Ap (og SV) var mot, mens bilsosialistene i Høyre (og Frp) var for. Erna Solberg hestehandlet seg til Hardangerbrua, men synes det er forferdelig at Stoltenberg vil forsyne hennes hjemby med strøm ved hjelp av luftlinjer omtrent på samme sted. Monsterarrogante disse Oslofolka!Neida, bare tulla, Hardangerbrua blir ingen monsterbro, det blir en hengebro i stål med gigantiske betongtårn på hver side, i følge TU. Gigantiske betongtårn på 200 meter naturligvis ikke det samme som stålmonstermaster på 40 meter. Brua er dessuten "fantastisk fin" og med "flott proporsjoner", ifølge en av entreprenørene. Rent teknisk er jo et luftspenn og en hengebro det samme, ja bortsett fra at broen synes mye bedre i landskapet, derfor er master en vederstyggelighet mens broer er "monument".

8 kommentarer:

Kee sa...

Greia lokalt i Hardanger med dette er vel at brua har de nytte av, mens en 400kv linje bare gir heft. Trafostasjoner til sånne er også så dyrt å bygge at det vel kanskje ikke blir mulig å koble seg til i hardanger.

Konrad sa...

Klart. Kraftlinja er jo av hensyn til Bergen/industrien på kysten, den går jo bare forbi slik at Bergen har fordelene og Hardanger ulempene.

Konrad sa...

Joda, brua er nyttig lokalt, men den hadde aldri blitt bygget dersom den ikke ligger på to halvviktige veier (rv 7 Hardangervidda og rv 13 "indre" vestlandsvei). Hardingene får dessuten ulempene med den økte trafikken brua ventelig vil gi.

Kee sa...

Må også få påpeke at det er vel råflott å svi av så mye penger for å kutte en relativt kort fergestrekning. Selv om rv7 er en svært så populær fjellovergang. Som telemarking så jeg selvsagt helst at veien over haukeli ble prioritert ;-)

Konrad sa...

Uannsett er poenget at Solberg (H) er påfallende dobbelmoralsk. Hardangerbrua blir et ganske dominerende innslag i landskapet, i motsetning til diskrete master med relativt tynne ledninger.

Anonym sa...

Du skriver at strømkabelen og brua ligger omtrent i det samme området.Hvorfor ikke bygge kabelen inn i brua? Da blir den usynlig og lett tilgjengelig for eventuelle reparasjoner.
Utformingen av brua kan vel modereres? Den kunne bli en stor turistattraksjon hvis de ble bygd gang- og sykkelvei over den. Tenk å se de vakre naturomgivelsene fra slike høyder!

Sosialisten sa...

Det er veldig fint dersom monstermastene blir droppa. Men heilt utan problem er det ikkje. Sjøkablar fører òg til naturinngrep. For Kvam kommune kan sjøkablar fort bli meir naturøydeleggjande enn monstermaster:

"I går møttes Hardanger-rådet igjen for å snakke om veien videre. Paradoksalt nok har sjøkabelutredningen ført til splittelse, fordi sjøkabelalternativet er vondt å svelge for Kvam, som kan få ilandføringsanlegget tett opptil bebyggelsen i Norheimsund og kraftgate videre derfra – noe man ikke ville ha fått med Statnetts konsesjonsgitte trasé."

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/politikk/article3774642.ece

Konrad sa...

Kompromiss uannsett, mange hensyn å ta.

Men Solberg står bak den helt unødige og skitdyre monsterbroen.