fredag 27. august 2010

- Monsterterminal gir dyrere bensin

Ønsket om å eksportere olje er hovedmotivet for utbyggingen av oljeterminalen på Mongstad, mener fagforeningsleder i Industri Energi, Leif Sande.

– Det har vært uttalt fra oljeselskapene i Bergens-området at det har vært deres målsetting å bli kvitt olje som nå blir produsert i området på de tidene det ikke er stort oljeforbruk i Bergens-området, sier Sande til NRK.

Økt eksport vil føre til høyere priser for forbrukerne, sier Sande.

Statoil på sin side avviser at eksport er hovedmotivet for monsterterminalen og kaller Sandes påstander for grunnløse.- Monsterterminalen bygges for å snyte forbrukerne for skitbillig bensin, sier fagforeningsleder.

3 kommentarer:

Fred Rune Rahm sa...

Det er kanskje Sande som er mest troverdig her, med tanke på hva vi vet om alle energiselskapers voldsomme hunger etter profitt.

Konrad sa...

Ja, selvsagt. Men med Sandes logikk skulle vi altså latt være å eksportere olje og gass. Det er pling i bollen.

Sosialisten sa...

Vel, no produserer då Noreg langt meir olje og gass enn me kan bruke sjølve. Det er jo ikkje så dumt å eksportere resten då. Delen av straumproduksjonen som blir brukt i Noreg er mykje større, og det som ikkje går til forbruk kan brukast til industri, til dømes i Odda og Ålvik i Hardanger. Leif Sande er leiar for Industri Energi, som organiserer mellom anna dei tilsette i den kraftforedlande industrien. At han heller vil bruke elektrisk kraft i denne industrien enn eksportere ho kan difor ikkje overraske nokon.

Og han er sånn sett ingen forkjempar for auka gasseksport. Det har lenge vore eit ynskje om å bruke meir gass i Norge, både direkte og ikkje minst til petrokjemisk industri, ei anna gruppa som Industri Energi organiserer.