fredag 7. mars 2008

Det brune cluster

Oddbjørn Jonstad har lagt ned stort arbeid med å katalogisere norske judaser. Jeg er derfor inspirert til å lage en oversikt over nettverket av aktører som fremtrer med nyanser i brunt, her er begynnelsen på listen:

Oddbjør Jonstad
Rögnvaldur Hannesson (professor, ingen idiot)
Jarle Synnevåg
Demokratene, et "parti"
Målmannen
Sigurd Skirbekk (prof.em.)
Enkelte politimenn
Human Rights Services (Hege Storhaug mfl, muligens bare nyttige idioter)
En ulveflokk på Veggavisen
Anitjihad Norge
HonestThinking

Vigrid kan muligens føres på listen, men i motsetning til de andre er de mest opptatt av jøder og ikke av muslimer. Vigrid er altså ikke med i det gode anti-islamske selskap.

Kvinnegruppa Ottar er småfascistiske og burde kanskje også vært ført opp på listen, men heller ikke de hører naturlig hjemme i dette selskapet.

Ingen kommentarer: