tirsdag 5. februar 2008

Riksrett?

Stortingets kontrollkomite vurderer Riksrett mot tre høyesterettsdommer melder NRK. Grunnen er at de tre avviste i 2003 gjennopptakelse av den ene drapssaken (Torunn-saken) Fritz Moen var dømt for. Fritz Moen ble i 2006 frifunnet i Torunn-saken, ett år etter sin død.

I utgangspunktet skal ikke Stortinget (eller Regjeringen) blande seg bort i enkeltsaker i rettssystemet, domsstolene skal i det hele tatt være uavhengige av den lovgivende makt. Problemet oppstår imidlertid dersom medlemmer av Høyesterett ikke gjør jobben sin. Da er det ingen høyere domstol som kan avsette eller straffe dommerne. Riksrett er da en siste utvei og det mest alvorlige skritt man kan ta. Terskelen for å bruke Riksrett er og skal være høy.

Fritz Moen ble altså blankt frifunnet i 2006 bare tre år etter at Høyesterett nektet ham å gjenoppta saken. Uten at jeg har satt meg inn i de tekniske sidene ved saken må jeg si dette er ganske slående, det er meget underlig. Høyesterett prøvte altså ikke saken på nytt, de mente ganske enkelt at det fantes grunnlag for å ta opp igjen bare en av sakene. Meget underlig.

Norge har flere alvorlige justismord og heldigvis har vi fått justismordkommisjonen som har gitt oss en sikkerhetsventil i et stivbeint rettssystem. Samtidig sitter jeg med et sterkt inntrykk av at de ansvarlige for disse justismordene, dommere, statsadvokater og politifolk, slipper altfor lett unna. Dersom det finnes et snev av grunnlag for Riksrett håper jeg det faktisk blir gjennomført slik at det blir avdekket hvor enkeltpersoner og systemet har sviktet. Jeg slutter meg helhjertet til Adrions refleksjon.


Ja, for det er opplagt et noe eller noen har sviktet: Fritz Moen satt halve livet i fengsel for noen han ikke hadde gjort, han rakk såvidt i bli frikjent for en sak før han døde.

Fritz Moen satt halve livet i fengsel, de ansvarlige for å ødelagt livet til en stakkar har knapt fått en ripe i lakken. Etterforskningsleder i saken var i følge Knut Stian ingen annen en tidligere skihelt Magnar Solberg.

Tore Sandberg er den egentlige helten: han ga aldri opp. All ære til Sandberg, Solberg derimot er æreløs.


Øystein Djupedal er saksordfører - for en gangs skyld gjør den mannen noe vettugt.

Epilog

Selv i fredelige velordnete Norge slipper embetsutøvere ustraffet unna selv om alle ser at her har det skjedd noe riv ruskende galt: politimannen Trond Volden, drittsekker som kjører ambulanse, politihelten Magnar Solberg, stivbeinte dommere i Høyesterett. Taperne er den lille mann på nederst på rangstigen: Obiora, Fritz Moen, Liland, Baidoo.

Noen synes kanskje et slikt samfunn er OK, jeg synes det ikke.

2 kommentarer:

Amos Keppler sa...

Mange er æreløse i denne saken. Hele samfunnets tyngde stod bak dommen mot Fritz Moen og også hindringen av frifinnelsen.

Konrad sa...

Ja det er et trist faktum, hverken pressen eller den våkne opinion gjorde jobben sin. Litt mindre autoritetstro og prestisje hadde vært en fordel.