lørdag 17. oktober 2015

Hans Rustad - på "modernitetens" side

Shabana tar feil: Hun anvender dikotomien «dem» og «oss» som våpen. En slik inndeling er en dødssynd i den politisk korrekte menigheten og bør sporenstreks utløse bot og anger.

Sorry. Det går et skille mellom et «dem» og «oss»: De som aksepterer moderniteten og de som nekter. Det er muslimers bosetting i Vesten som har synliggjort konflikten og bevisstgjort hva modernitet betyr. 11. september 2001 var ingen vanlig forbrytelse.

Skillet «dem» og «oss» er selvvalgt, å gå til krig mot moderniteten er ikke noe man må. Men Shabana tildekker hva kampen står om. Hun forsvarer indirekte retten til å være mot moderniteten, for «muslim» er bare noe man «er» og det er en krenkelse å si noe annet. I neste omgang forsøker hun å legge skylden på de av oss som forsøker å si fra om hva kampen handler om.
Det er Hans Rustad som skriver dette i Aftenposten, 8.10. Det er ikke godt å si hva han egentlig mener, men det er helt tydelig at han liker å bruk anførselstegn.

Man kan få inntrykk av at Rustad selv står på modernitetens side. Det er jo mildt sagt underlig, Rustad er jo først og fremst en konservativ nasjonalist, han er en gretten gubbe som gremmer seg over at ikke alt er som før. Rustad er en tradisjonalist akkurat som imamer og andre konservative muslimer han anser som sin motpart.

Ingen kommentarer: