torsdag 29. oktober 2015

Bilfritt sentrum - fornuftens seier over dumskapen

Hva sier forskningen om bymiljø og biltrafikk? TØI har svaret:

  • Parkeringsrestriksjoner og andre traikkreduserende tiltak ser ikke ut til å påvirke handelsaktiviteten negativt i store byer.
  • I Oslo sentrum står gående for 39 prosent av omsetningen, syklende for 6 prosent, kollektivtraikanter for 46 prosent og bilister for bare 7 prosent.
  • Butikkinnehavere overvurderer ifølge flere undersøkelser hvor mange av kundene som kommer med bil.
  • En gjennomgang av 22 studier fant at forbedringer i gåmiljøet bidro til å øke omsetningen med 10-25 prosent.
  • Jo høyere biltrafikk det er i gaten, jo flere butikklokaler står ledig. 
(Morgenbladet 23. oktober)

Fotnote: Dumskapen i denne saken er Høyre/Frp i allianse med handelsstanden.

Ingen kommentarer: