onsdag 9. november 2011

- Våge å ta debatten!

Dei utan bustad tek rekninga for villaeigarane sine subsidierte lån. Vi må «våge å ta debatten» om skattesystemet som straffar verdiskaping og premierer villakjøp, skriv Sveinung Rotevatn, leiar i Unge Venstre (DN 8.nov).
(...)
Det finst rett og slett ingen fornuftig grunn til at anslagsvis 40 milliardar skattekroner skal overførast frå dei som er utanfor bustadmarknaden, til dei som er innanfor, og
samstundes pumpe opp ei allereie sprekkeferdig bustadboble. Samstundes held vi oss med ein særnorsk formueskatt som straffar investeringar i verdiskaping og bedrifter, og vi har ein inntektsskatt det burde vere betydeleg rom for å nedjustere. Summen blir eit skattesystem der det løner seg meir å investere i fast eigedom enn i sparing, arbeid og verdiskaping.
(...)
Dette er ein usunn, usosial og farleg måte å innrette skattesystemet på. Likevel er det ingen politikarar som «vågar» å diskutere problemstillinga.


Ein ekte sosial-liberalar frå Nordfjordeid. Vil ikkje subsidiere dei feite Høgre-fruene på Frogner.

2 kommentarer:

Anonym sa...

For den som ikke er liberalist, men innser at mennesker er sosiale dyr, finnes det vel en del ganske gode argumenter for å gi fordeler (her skatt) som fører til at så mange som mulig har eierforhold til sin families hus/leilighet.

Det må gå an å finne løsninger som er sånn at en rimelig eid bostandard gis skattefordeler, uten at det gir de superrike skattefordeler som er meningsløse.

Konrad sa...

Løsninger finnes, problemet er at de fleste løsninger har andre effekter i tillegg til de man ønsker. En viktig grunn til slike utilsiktede konsekvenser er at folk tilpasser seg reglene (og dermed påvirkes markedet).

Som du skriver innebærer dagens regler meningsløse fordeler. Tante Agate kan sitte med villa til 50 mill på Frogner uten å betale 50 øre i skatt (men hun får likevel trekke renter på gjeld). Mens tante Olga i leid leilighet på Grorud og 1 mill i banken må betale skatte både av formuen og av renten på sparepengene. En slik enorm skattefordel for de rike er i realiteten en subsidiering.

Disse absurde skattefordelene gjelder egen bolig og fritidsbolig, helt uavhengig av verdi.

Det enkelste er å gjenninnføre reell (om enn moderat) boligskatt, men med et bunnfradrag (kronebeløp i fratrekk på taksten, f.eks. 1 mill). Dette vil fortsatt innebære en subsidiering av eiere på bekostning av leiere, men mye mindre enn før.