søndag 4. september 2016

Innvandringsskepsis

Espen Søbye slakter Sylo Tarakus bok Innvandringsrealisme... over 2 sider i Morgenbladet:

På side 79 erklærer Taraku seg enig med Sigurd Skirbekk, Asle Toje og Walid al-Kubaisi, som alle hevder at «nasjonal identitet er sterkere enn oppslutningen om felles verdier» og at slike «løse verdifelleskap» ikke kunne ha vært grunnlag for byggingen av en velferdsstat som angivelig skal kreve en «dypere form for solidaritet». I disse passasjene virker det som om Taraku slutter seg til det tyske nasjonsbegrepet, som bygger på felles kultur, språk og historie, og tar avstand fra det franske, som bygger på konstitusjonen, altså at en nasjonalstat er et felleskap der medlemmene er forpliktet overfor det samme lovverket, uavhengig av avstamning, språk og kultur. Etter andre verdenskrig er Tyskland det landet som mest konsekvent har praktisert det franske nasjonsbegrepet.
Søbye sier her at Taraku slutter seg til nasjonsbegrepet i Tyskland før andre verdenskrig, også kjent som Nazi-Tyskland.

Ingen kommentarer: