torsdag 6. mai 2021

Ole Gjems-Onstad er et rævhål - men hvor stort?

Ole Gjems-Onstad benytter 10-års jubilet til å beskylde AUF for å misbruke 22. juli. Gjems-Onstad anklager Ap for å ikke angre over egen svikt. Gjems-Onstad skriver blant annet:

Ap (gjentar) noe av det som også bidro til å skape Breivik: En stempling av andre og en ekskludering.

Det er altså Ap selv som skapt ABB? Jøssemann, hvor ille kan det bli.

Dette er ikke bare ufyselig (skylde på ofrene er det laveste nivå som finnes) men typisk for den selvtilfreds grinebiteren. Er han i ferd med å gå frø? For å synke ned på hans eget simple nivå: Han minner stadig mer om sin far, den avdøde nazisten Erik Gjems-Onstad. Ja, det er sant, faren var en kjent motstandsmann under andre verdenskrig og som ble en klassisk rasist og liten nazist på sine eldre dager. 

Dette viser at eplet ikke faller så langt fra stammen.

Det er tankegodset fra Gjems-Onstad Sr. som ledet til 22. juli. Skal ikke Ole beklage det?

Denne mannen er professor i juss og skal lære studentene om rett og galt. Grøss.


Ingen kommentarer: