søndag 23. desember 2007

Obiora: Trond Volden går fri

Riksadvokaten har dessverre og som ventet henlagt saken mot de tre politimennene som forårsaket Obioras død. Denne saken dreier seg som tidligere nevnt om både fakta og juss. Slik jeg forstår Riksadvokaten sier han ganske enkelt at politimennene ikke er strafferettslig ansvarlige fordi de ikke visste hvor farlig mageleiet faktisk er. samtidig sier Riksadvokaten dette ville dreid seg om uaktsomt drap dersom de hadde hatt full kunnskap om konsekvensene ved bruk av mageleie og beinlås (særlig på opphissede overvektige personer). Gitt at de faktisk ikke forsto eller burde forstått faren ved bruk av mageleie og dessuten at Obiora var i ferd med å kveles, tviler jeg ikke på at Riksadvokatens beslutning holder (dette er det juridiske aspektet).

Spørsmålet blir altså hva de aktuelle politimennene (eller etaten som sådan) visste eller burde visst om faren ved mageleie (dette er spørsmål om fakta). Selv har jeg lenge vært godt kjent med farene ved kraftig utvendig trykk mot brystkassen (f.eks. ved fall under brevandring). Det amerikanske politiet har lenge kjent til dette og unngår derfor mageleie.

Skal vi ta Spesialenhetens etterforskning og Riksadvokatens vurdering for god fisk? Vi har nok ikke noe valg, selv om tvilen ikke helt vil slippe taket:
"Det framgår av Riksadvokatens avgjørelse at han har funnet bevis som han synes det er vanskelig å forholde seg til. Avgjørelsen støtter seg på Spesialenheten. Mitt inntrykk utifra den strafferettslige avgjørelsen er at politimennene har sluppet unna med relativt lav margin bevismessig. Enhver vurdering har gått politiets vei. Det er temmelig oppsiktsvekkende. Ikke minst for dem som har bivånet det, har det vært opplagt at det er utvist en ganske voldsom og rå atferd fra politiets side," sa advokat Tor Erling Staff til Klassekampen 22.des 2007.

Det er altås mye som tyder på at Spesialenheten og Riksadvokaten har lagt mest vekt på politimennenes egen forklaring og nedtonet eller ignorert vitner som ikke støttet politimennenes versjon. Det er f.eks. underlig at politimennene ikke sjekket Obioras tilstand og ga førstehjelp da han ble liggende livløs. Advokat Raja mener Riksadvokatens med sin frikjennelse reduserer intellektet til politifolkene. De kunne altså ikke skjønne at det å sitte oppå en person så lenge kunne føre til at han døde, derimot fryktet mange vitner det, skriver Ringheim i Dagbladet.

Uansett de omstridte delene av faktagrunnlaget er det noen fakta som gjenstår:
- Eugene Obiora (se bildet) døde som følge av politiets brutale pågripelse
- Trond Volden har en historikk med brutale pågripelser, noen av disse muligens rasistisk motivert

Den norske ordensmakten har altså tatt livet av en mann uten grunn.

I verste fall skyldes dette rasistiske og voldelige politimenn, i beste fall skyldes dette kunnskapsløshet i etaten (herunder Politihøgskolen) og hos politimennene. Kunnskapsløshet har muligens avslørt en faglig utdatert etat. Dette bør være et tankekors for Killengren og Storberget, ikke minst for den umåtelig arrogante Arne Johanessen. Dersom Riksadvokaten har rett, var det en systemfeil som drepte Obiora. Men en systemfeil kan ikke stilles for retten og holdes ansvarlig for sine handlinger. Som et minimum burde folk som Marum og Johannessen innsett at her har systemet sviktet, men i stedet svarte de med arroganse.

Trond Volden går altså fri denne gangen også, men mistanken henger fortsatt ved ham. Han (og ingen andre) var involvert i to velkjente saker der rasisme og overdreven voldsbruk antakelig er viktige ingredienser. Volden har også vært involvert i andre saker og blitt anmeldt. Hvorfor alltid Volden? Riksadvokaten har ikke uttalt seg om Voldens egnethet som politimann, han har bare vurdert Voldens straffeansvar (etter lovens bokstav) gitt beviser i den aktuelle saken. De aktuelle sakene sett i sammenheng gir fortsatt sterk grunn til å stille spørsmål om Volden er skikket til å være politimann. Enkeltsaker som ikke når opp til straffeansvar kan i sum likevel bety at man har å gjøre med en tjenestemann som verken politiet selv eller vi borgerne er tjent med. Hadde jeg vært politimester er jeg ikke tvil om hva jeg ville gjort med Volden.

2 kommentarer:

rofl sa...

Jeg får en vond smak i munnen hver gang jeg ser navnet hans i Adresseavisen, hvor han framstår som en sympatisk og ordentlig mann. Han er operasjonsleder i politiet i Trondheim i dag.

Tenk hvordan det hadde gått hvis man hadde koblet ham opp mot Black Lives Matter-demonstrasjonene i fjor, eller drapet hadde skjedd da. Han hadde ikke hatt en karriere i politiet igjen.

Konrad sa...

Obiora er Norges George Floyd. Derek Chauvin fikk livsvarig fengsel for mord. Trond Volden fikk et klapp på skuldra.