mandag 1. desember 2008

Moralsk krig - gal lærdom fra Kosovo

Etter katastrofen i Bosnia (1990-tallet) ble det på moten med "humanitær intervensjon", og det var relativt lett å overbevise "det internasjonale samfunnet" om at det var moralsk både rett og plikt å gripe inn for å få slutt på påstått omfattende overgrep. Denne falske lærdommen var ferskt i minne både før invasjonen i Afghanistan (høsten 2001) og Irak (våren 2003).

Dag og Tid skrev om saken på ett års dagen for NATOs angrep på Serbia, blant annet:
"Berre ved å provosere fram dei serbiske overgrepa mot sivile, kunne den rufsete og militært svake UCK-geriljaen få verdas mektigaste krigsmaskin som alliert. Dette fritek sjølvsagt ikkje dei jugoslaviske styrkane for ansvaret for overgrepa sine, men seier noko om den nådelause kynismen på båe sider i Kosovo-konflikten. "

En disputt i Universitas har satt denne falskheten på dagsorden igjen.

Både Russland og Georgia forsøkte å utnytte Kosovo-presedensen i sin propaganda i sommer.

Ingen kommentarer: