søndag 30. januar 2011

Seksuelle forbrytelser

Trangen til økonomisk vinning er et alment virkende motiv, selv om styrken av motivene varierer. Så å si ingen kan si seg helt upåvirket av Mammons fristelser. Mange sedelighetsforbrytelser springer derimot ut av et abnormt eller uharmonisk driftsliv. Homoseksualitet, ekshibisjonisme, seksuelle attentater på barn, incest - slike handlinger øver ingen tiltrekning på den normale personlighet. Virkeområdet for almenprevensjon blir derfor her begrenset til en mindre krets av personer som på grunn av sine driftstendenser er særlig utsatt.Johs. Andenæs: Almenprevensjon - illusjon eller realitet? Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskap, 1950, s.103-130.
Synet på homoseksualitet varierer tydeligvis både i tid og rom.


På linje med pedofili og sodomi?

Blogglisten

Ingen kommentarer: