lørdag 24. januar 2015

Robin Hood i bakvendtland

Skattesystemet i Norge gir mindre utjevning enn skattesystemet i andre land skriver Anton Hellesøy i Klassekampen 22/1. Skjevheten blir naturligvis verre ved at H + Frp har fjernet arveavgiften og trapper ned formueskatten. Frp er naturligvis et parti for rikfolk flest. 

Høy gini-koeffisient betyr stor ulikhet.

Ingen kommentarer: