mandag 7. februar 2011

Lovbestemt klasseskille

Det er gode argumenter for å gi innvandrere lavere lønn enn andre, mener Frps innvandringspolitiske talsmann, Per-Willy Amundsen. Allerede før sommeren vil Frp høyst sannsynlig foreslå en rekke endringer i innvandrernes rettigheter i Norge, varsler Amundsen. (VG Nett)

- Snakker du ikke perfekt norsk? Sorry, da får du nok halvert barnetrygd.
- Muslim? Kanskje bare litt? Sorry, da får du nok ikke kontantstøtte.
- Bodd bare 4 år i Norge? Sorry, da får du nok ikke full lønn og fast jobb.
- Hentebrud fra Asia? Sorry, da får du ikke trygd når du blir syk.

Kanskje innvandrerne kan begynne som politikere? Det er jo så bedagelig jobb at uføretrygdede lett kan det på seg. Så det vil jeg være en fin jobb for å komme seg inn i arbeidsmarkedet.

Ellers:
Litt mørk i huden? Sorry, da kan du ikke gifte deg med hvem du vil.

Per-Willy tror nok at alt dette er et treffende tiltak mot den massive innvandringen fra ... øøøhh Russland, Thailand, Polen og USA.


Freddy bør miste trygdeytelser og akseptere lav lønn slik at han blir integrert i arbeidsmarkedet. Nå er han rett nok ikke innvandrer, men i Norge skal det være likhet for loven.

Ingen kommentarer: