søndag 17. februar 2008

Jugoslavia er oppløst

Kosova regner seg nå som selvstendig stat og Jugoslavias 20 år lange vei mot full oppløsning er dermed endelig. Serbisk nasjonalisme har dermed blitt erstattet av Kosovo-albansk nasjonalisme. Kosovoa har i knapt 9 år vært under FN-administrasjon, og i praksis vil nå Kosova bli en stat under EU-administrasjon. Kosovoas selvstendighet er nok det beste slik situasjonen har vært siden Milosevic strammet grepet om provinsen på slutten av 1980-tallet*, men taperne er nok en gang serberne. Dette er et klassisk eksempel på at ideen om nasjonalstaten (statsdannelse basert på en folkegruppe) er forfeilet: "frihet" for kosovo-albanerne oppnås på bekostning av kosovo-serberne som er en marginalisert minoritet, en svært stor del av dem har allerede forlatt Kosovo pga mange år med trakassering.

Kosovo-albanerne har fått sin frihet, kosovo-serberne har fått sin ufrihet, kunne NRKs mann oppglødd melde fra Pristina.

Statsminister Thaci har med dette endelig lykkes med sin plan. Thaçi var politisk leder for UCK under Kosovo-krigen, UCKs virksomhet ble finansiert blant annet ved heroinsmugling. Før krigen bygget han opp og organiserte UCK som før den større konfrontasjonen med serbiske styrker, drev mindre terrorvirksomhet mot serbiske mål inne i Kosovo. UCK var til å begynne med totalt underlegen den tungt utrustede serbiske hæren og frem til 1998 besto UCKs virksomhet i stor grad av uprovoserte angrep på politistasjoner og sivile mål. UCK og Thaci lykkes i å få USA og NATO på sin side, dette var avgjørende i kampen mot serbisk herredømme i Kosova.

Jeg ønsker kosovarene alt godt, de trenger virkelig å få sving på landet sitt. Men jeg håper de ikke bruker den "nye" friheten til å fullføre den etniske rensingen av kosovo-serbere.
----------
*Serbias historiske rett til Kosovo er like omdiskutert som Kosovos rett til selvstendighet. Dette er en nokså fåfengt diskusjon fordi enhver kan spole tilbake til en eller annen historiske hendelse som bevis for at "egentlig så.....". Til støtte for det Kosovo-albanske perspektivet fremheves det gjerne at Serbia erobret og annekterte Kosovo i 1912. Dette er korrekt og samtidig misvisende fordi Kosovo på dette tidspunktet ikke var en selvstendig stat, men en del av det ottomanske riket. Kosovo har altså vært en provins i skiftende statsdannelser på Balkan.

Ingen kommentarer: