torsdag 12. november 2009

Marxist-rasistene nedstemt på NTNU

Styret ved NTNU har vedtatt at universitetet ikke skal boikotte Israel, melder NRK.

- Jeg har lagt til grunn at NTNU skal være en fri, akademisk institusjon med mulighet for meningsbrytning mellom ulike synspunkter. Det skal være basert på vitenskapelig dokumentasjon og etterprøvbarhet. Hvis vi går for det prinsippet blir vanskelig å samtidig si at vi skal stenge ute en part i en kontroversiell konflikt som dette, sier rektor Digernes til NRK.

Kloke ord fra rektor.

Flere av representantene ga uttrykk for at saken aldri burde kommet til formell behandling. Bjarne Foss, Anne Kristine Børresen, Ådne Cappelen og Helge Holden mente alle at styret ikke hadde noe med å mene ting om generelle, politiske spørsmål av denne karakteren, skriver Universitetsavisa.

Se også intervju med Herman Willis, og Oddbjørns kommentar, og denne bak sløret.

Les mer om marxist-leninistene.

Ingen kommentarer: