mandag 9. november 2009

Nei til akademisk boikott av Israel

Oppdatering: Professor Østerud irettesetter akademikere som vil drive politisk motivert overstyring av kollegaenes aktiviteter.

Oppdatering 2: NTNU i Trondheim arrangerer i høst en seminarserie der alle foredragsholderne er kritiske til Israel. Israels ambassade reagerer sterkt, skriver DagenMagazinet. Ambassaden er selvsagt i sin fulle rett til å mene at det er et ensidig utvalg av foredragsholdere (noe jeg er moderat enig i). Samtidig har akademikerne på NTNU full frihet til å lage den seminarrekken de måtte ønske, dette kalles akademisk frihet. Israels ambassade har ikke anledning til å forsøke å overstyre dette politisk gjennom truende brev til rektor.

Oppdatering 3: Den radikale israelske professoren Moshe Zuckermann er mot boikott: - La det være klart: Jeg er mot boikott. Det vil være fullstendig kontraproduktivt, sa professoren. Et slikt virkemiddel ville medføre at venstreradikale i Vesten boikottet venstreradikale i Israel. Hva Zuckermann kalte den "politiske klassen" i Israel ville ikke bry seg dersom et vestlig land kuttet de akademiske forbindelsene. Tvert imot, mente forskeren: Den sittende konservative regjeringen ville applaudere hva den ville tolke som enda et utbrudd av utenlandsk antisemittisme.

Oppdatering 4: – Et vedtak om vitenskapelig og kulturell boikott av Israel bryter med lovfestede prinsipper om akademisk frihet, sa statsråd Aasland onsdag.

Styret for NTNU vil etter alt å dømme avvise forslaget om akademisk boikott av Israel. Verken styreleder Marit Arnstad eller rektor Torbjørn Digernes støtter boikottforslaget, skriver Dagbladet.

Akademisk boikott av Israel vil være temmelig meningsløst. Faktisk bør det i stedet oppfordres til økt kontakt med Israels universiteter og høgskoler (såvel som med tilsvarende i palestinske områder). Israelske forskere er på mange områder blant de fremste i verden. Dessuten er universitetene i Israel, som i mange andre land, kraftsentrum for uavhengig og fri tenkning: "Sari Nusseibeh, rektor ved det palestinske Al-Quds-universitetet i Jerusalem, påpeker at de mest progressive synspunkter til støtte for palestinernes sak finnes nettopp i Israels universitetsmiljøer," skriver Åmås i Aftenposten. Universitetene bør altså være det siste man boikotter.

Dessuten har norske akademikere pr definisjon hjerne, de trenger ikke et styre til å tenke for seg: Har professor X moralske betenkeligheter med å samarbeide med professor Y så står X helt fritt til å la være.

Bare tanken om at akademikere skal bli pålagt å boikotte andre akademikere av rent politiske grunner er forkastelig, det ville være et angrep på kjernen i den akademiske friheten. Det er også en temmelig absurd tanke at akademikere skal boikotte hverandre på grunn av nasjonalitet, en israelsk professor kan ikke holdes ansvarlig for den israelske hærens framferd slik boikotttilhengerne later til å tro. Israelske kunstnere og akademikere kan ikke regnes som representanter for israelske myndigheter skriver Åmås:

Det er likevel vanskelig å følge Henrik Placht – billedkunstner og initiativtager til kunstakademiet i Ramallah – når han sier at israelske kunstnere skal lide for de valg deres politikere tar, og slår fast at kunstnere «representerer» sitt land og sin regjering. Det er en feilslutning å se enhver kunstner eller akademiker som mottar finansiering fra den israelske stat som «representant» for den samme staten, altså som kjøpt og betalt. Hans syn er vel verdt å huske neste gang norske kunstnere og akademikere forklarer hvor uavhengige og frie de er, tross den dominerende statlige finansieringen. Hvis de er enige med Placht, er vel de også bare «representanter» for den norske stat og regjering?
Placht og de andre boikottilhengerne er ute på ville veier. Viderefører vi Plachts logikk kan vi si at enhver borger i et land i krig er et lovlig mål fordi de alle "representerer" staten eller fordi de gjennom valg er "ansvarlige" for valgte politikeres handlinger. Den slags barbarisk og halv-rasistisk tankegang har vi andre for lengst lagt bak oss. Personer som konkret har utført forbrytelser bør stilles til ansvar, ikke tilfeldig sakesløse personer. At en gammel venstreekstremist som Lysestøl støtter en boikott av Israel overrasker ikke - det overrasker heller ikke at dette initativet kommer ved NTNU hvor marxist-rasismen trives godt, men når professorer i filosofi begir seg ut på den slags tøv er det grunn til bekymring.

Dessuten: Viderefører vi logikken må vi stille spørsmål hvorfor vi ikke boikotter andre land. Hvorfor ikke boikott av amerikanske universiteter (Guantanamo, Irak etc)? Hvorfor akkurat Israel?

Apropos: Ledende norske antropologer som Englert og Alf Larsen kritisk til jødenes kollektivistiske holdning: «jødene» hadde alltid fornektet det frie, selvstendige individet og
var derfor selv ansvarlige for de forfølgelsene de er blitt utsatt for. Man behøver ikke være professor i filosofi for å forstå at dette er koko-logikk.

Apropos 2: Påskuddet for Krystallnatten (9.november, i dag) var drapet på den tyske diplomaten Ernst vom Rath av den unge polske jøden Herschel Grynszpans.


Tysk boikott av jødiske butikker, april 1933.

16 kommentarer:

Admin sa...

Hva er budskapet ditt med nazi-illustrasjonen din?

Konrad sa...

Svakt budskap, frekk assosiasjon.

Nei seriøst, 9.nov er også dagen for Krystallnatten. Da ble jødene holdt kollektivt ansvarlige for drapet på diplomaten samt alt annet galt gjort av jøder i løpet av historien. Boikotten av jødiske forretninger begynte naturligvis tidligere.

Poenget er at du ikke kan holde den enkelte borger ansvarlige for det staten gjør. Om ansvaret tildeles pga nasjonalitet eller rase eller annen gruppetilhørighet er likegyldig.

En israelsk professor eller student kan ikke holdes ansvarlig for det Ehud Olmert og generalene finner på.

Admin sa...

Akademisk boikott høres tøvete ut - uavhengig av sak. Case bortimot closed om det.

For ja, akademisk boikott høres like tøvete som det at et lærested skal nektes denne friheten å utøve boikott om man så ønsker. For politiske dekret som forbyr læresteder å velge side i samfunnsdebatten med de få virkemidler et slikt lærested har lukter ikke bra det heller.

Jeg forstår ikke hvorfor du kommer drassende inn med Krystallnatten og illustrasjoner av av nazister som boikotter jøder i en debatt som dette.

For det må da være mulig å diskutere læresteders uavhengighet og rolle i samfunnsdebatten uten denslags Israelpropaganda. Skulle ikke forundre meg om selv Finn Jarle Sæle ville ha vurdert å betakke seg for en slik fremstilling. Du romsterer i Sæle-land.

Ang. det at lærestedene i Israel ikke er i lomma på staten - det skulle ikke forundre meg om dette var korrekt. Men hvorfor legger Israel da press på norske politikere for å stanse denne foreslåtte boikotten? Om Israel lykkes i å rugge nok norske politikere til å piske lærestedstyre og stell så er jo det en bekreftelse på at lærestedene ER i lomma på staten. Endog en påvirkelig stat.

En ting er jo boikotten - med nok politisk press må man jo bare anta at det neste som ryker er Israelkritiske seminarer.

Hvor bliver uavhengiheten da av. Lurer forresten på om et Israelvennlig syn på også noe slikt kan illustreres med fotografier fra nazi-tiden.

Forøvrig må du ha en fin kveld, K.

Konrad sa...

Man må sette ting på spissen, men dette har overhode ikke noe med Sæle-sekten å gjøre. At jeg som akademiker skal la være å samarbeide med israelske akademikere FORDI de er israelske er oppsiktsvekkende absurd, hvordan i himmelens navn kan en professor i Israel holdes ansvarlig for Israels handlinger. Israelske akademikere er ikke noe mer i lomma på staten Israel enn vi er i lomma på Stoltenberg og den norske stat. Kan du og jeg holdes ansvarlig for Statoils oljesandprosjekt i Canada? Selvsagt ikke og jeg ville blitt forbannet om noen ville boikotte meg som akademiker pga Statoil. Skal jeg slutte å snakke med min amerikanske kollega (han sitter på kontoren ved siden) fordi Obama ikke har stengt Guantanamo? Det er jo en absurd tanke.

Det å hevne seg på jødene i Tyskland og Polen for det noen jøder gjorde er rent logisk det samme som det marxist-rasistene i Trondheim oppfordrer til. Under Kosovo-krigen var det mange som seriøst mente det var greit å bombe sivile i Beograd og ødelegge drikkevannet fordi de sivile hadde stemt på Milosevic. Rent logisk er vi da ved 9/11: Alle amerikanere er legitime mål fordi USA gjør så mye fælt. Det er barbarisk ide. Det er frastøtende.

Konrad sa...

Er norske akademikere i lomma på den norske stat? Tja. Akademikerne er statsansatte og er som nordmenn flest mildt sympatisk innstilt til det sosialdemokratiske prosjekt som Norge er en eksponent for. Neida, vi er ikke helt nøytrale, vi har alle slagside. Men å påstå at israelske akademikere er så mye verre enn andre er det reneste tøv.

Den akademiske frihet gjelder først og fremst de vitenskaplig ansatte, og til en viss grad lærestedet som enhet. Dette betyr at verken Departementet eller Rektor kan bestemme hvem professorene har lov til å snakke med. Den slags politisk styring av vitenskapsfolk skjer i land vi IKKE liker å sammenligne oss, f.eks. Det tredje riket, der ble professor tilsatt og avsett etter rent politiske kriterier.

Disse marxistene i Trondheim er langt ute på syltynn is. De må faen meg skjerpe seg.

Admin sa...

Vi er enige i sak - akademikerboikott er tøvete.

Det er Sæle-retorikken og overdrivelsene dine jeg reagerer på.

Du sammenligner folkemord og akademikerboikott og kaller en slik konstruksjon for logisk: "Det å hevne seg på jødene i Tyskland og Polen for det noen jøder gjorde er rent logisk det samme som det marxist-rasistene i Trondheim oppfordrer til.".

Dette er helt vilt.

Du kommenterer forøvrig ikke Israels innblanding i NTNU sitt virke - vi ønsker tydeligvis begge frie læresteder som ikke presses politisk i noen retning. Da bør du vel koste på deg et ord eller to om denne salven fra den israelske ambassade til lærestedets leder:

"Jeg håper at NTNU under din akademiske ledelse vil finne en måte å korrigere dette på. Først og fremst av hensyn til dine studenter, og ikke minst med tanke på NTNUs akademiske omdømme"

Og saken det ble reagert på: en seminarrekke. Seminarrekke.

http://www.dagenmagazinet.no/Nyheter/Samfunn/tabid/248/Default.aspx?articleView=true&ModuleId=63061

Konrad sa...

Vel, du tar feil om Sæle-retorikk.

Kortslutningen hos initiativ-takerne på NTNU er rent logisk like håpløst som å hevne seg på skredder Goldstein i Berlin for at en jøde drepte en tysk diplomat i Paris. Initiativtakerne på NTNU vil hevne seg på professor Cohen og student Goldstein ved universitetet i Tel Aviv for det noen israelere har gjort på Gaza. Dette er Al-Kaïda-logikk: Enhver amerikaner er skyldig i det USA har gjort.

Det er ikke vilt, det er krystallklart. Den eneste bittelille forskjellen fra Det tredje riket er at jødene ble angrepet i kraft av sin etnisitet, mens israelske akademikere i kraft av sin nasjonalitet.

Professor Audun Øfsti støtter dette tøvet, det er intet mindre enn intellektuell og logisk harakiri fra en filosof. Jeg er skremt.

Sutringen fra den israelske ambassade er det stort sett ingen grunn til å ta alvorlig.

Admin sa...

Forskjellen er at jøder i nazi-tyskland ble drept, mens de som jobber på universiteter i Israel vil måtte risikere å bytte arbeidssted - for eksempel til NTNU i Trondheim - om de ønsker å samarbeide med norske forskere.

Du likestiller disse to skjebnene - og det blir jo feil på så mange vis.

Ang. den israelske regjerings syn på seminarer avholdt på NTNU: vi får håpe NTNUs ledelse ikke bøyer av for politisk press fra Israel (eller det norske politiske establishment) men faktisk gjør akkurat som instituttet ønsker og lyster, ja.

Konrad sa...

Selvsagt er det en forskjell i konsekvenser, jeg har da aldri påstått at noen har tatt til orde for at vi skal avlive israelske akademikere. Dette handler om den logiske kortslutningen der enhver israeler blir holdt ansvarlig for regjeringens eller generalenes framferd. Intellektuelt er dette like svakt som å gi enhver jøde skylden for det noen jøder har gjort, en av disse marxist-rasistene argumenterte endog for at alle jøder i hele verden var legitime mål for det israels hær gjorde eller gjør på Gaza. Rent prinsippielt er det det samme, det er bare en forskjell i skala.

I tillegg vil en akademisk boikott først og fremst ramme de mest liberale, regimekritiske og internasjonalt orienterte. Dette er åpenbart kontradproduktivt.

I 2003 kunne vi f.eks. argumentert for en akademisk boikott av USA pga Bush-regimets ulovlige krig i Irak samt pga konsentrasjonsleiren Gitmo. Dette ville i så fall bety at NHH ikke lenger kunne hyre inn professor Kydland som gjesteforeleser (han er professor i USA). Dette ville Krugman og Chomsky også ville være bannlyst, noe som ville vært temmelig absurd all den tid disse er blant Bush-regimet skarpeste kritikere.

Admin sa...

Har allerede kommentert det et par ganger, men det siver ikke inn. Du skriver at "enhver israeler" boikottes.

Det er ikke det det er snakk om. Det er snakk om institusjonene. "Enhver israeler" kan når som helst finne seg en jobb et annet sted om det er tvingende nødvendig.

"Hvordan skal den individuelle forskeren opptre? - Ved å takke høflig nei til forespørsler om fagfellevurderinger, juryarbeid, og invitasjoner til seminarer og konferanser i israelsk regi ved å henvise til NTNUs begrunnelse for en boikott."

"Lægreid har selv samarbeid med israelske forskere. I en boikottsituasjon, ville hun ikke hatt betenkeligheter med å innlede eller fortsette faglig samarbeid med enkeltstående israelske akademikere. "

http://www.universitetsavisa.no/ua_lesmer.php?kategori=nyheter&dokid=4af93c7acedae6.82630220

"Som styrerepresentant for NTH-studentene var Eriksen selv til stede på møtet i 1989, da daværende Universitetet i Trondheim (Unit) vedtok akademisk boikott av Sør-Afrika. - På samme måte som nå var det også den gangen en internasjonal bevegelse for å bruke akademisk boikott som virkemiddel for å støtte en svak part i en konflikt, sier Eriksen. Units boikottvedtak ble deretter ble behandlet av Universitetsrådet, som igjen vedtok at alle universitetene i Norge skulle følge boikottlinjen. Etter et par år ble boikotten opphevet, etter at det hadde skjedd en oppmyking i apartheid-regimet."

http://www.universitetsavisa.no/ua_lesmer.php?kategori=nyheter&dokid=4af9555bab51e5.71543149


Du karikerer debatten.

Konrad sa...

Og du skjønner ikke hvordan akademia fungerer. Samarbeid handler om personer. Dersom jeg takker nei til et seminar eller en fagfellevurdering, takker jeg nei til en kollega som ikke har gjort noe galt annet å være av israelsk nasjonalitet. Det koker ned til personer.

Uansett hvordan du snur på det er akademisk boikott den absolutt dummeste enden å begynne i (selv den radikale Zuckerman sier dette helt tydelig). At initiativtakerne i Trondheim ikke forstår dette er oppsiktsvekkende.
Initiativtakerne vil drive tankekontroll, det er helt uakseptabelt på et universitet. I DDR og Sovjet drev man med sånt.

Konrad sa...

Forresten er det reneste sludder å si at israelerne bare kan flytte og jobbe i et annet land. La meg minne om at Norge anerkjenner Israel som stat, dermed er det meningsløst å si at vi ikke aksepterer israelere så lenge de bor i Israel. Kanskje beste løsningen er å tømme israel for israelere?

Admin sa...

Kanskje på tide å minne på hva "marxist-rasistene" går inn for: "samarbeide og støtte institusjoner, organisasjoner og enkeltpersoner som arbeider mot okkupasjonen".

Hva er det rasistiske i dette, Konrad?

Det handler ikke om hvem de er, hvilken religion de har, hvilken etnisitet de har eller hvilken nasjonalitet de har. Det handler om hvor de arbeider.

Rasisme? Sammenligninger med nazi-Tyskland? "Drive tankekontroll?"

Var den akademiske boikotten av Sør-Afrika også rasistisk? Hvor god samvittighet bør en akademiker - betalt av og utøvende arbeid for en slik rasistisk stat - egentlig ha.

Det minste problemet i vedkommendes hode burde vel være det å bli nektet å samarbeide med norske kolleger. For om dette opprører en mer og er viktigere for en enn å rette opp urett i eget land da er det kanskje ikke noe voldsomt tap for forskningen at samarbeid kanselleres.

http://www.akademiskboikott.no/

Konrad sa...

Nok en gang Brumle, akademisk boikott innebærer å rette baker for smed. Vi kan ikke holde liberale israeske akademikere ansvarlige for hærens og regimets brutalitet. Generell akademisk boikott bare på grunnlag av nasjonalitet er ikke rasistisk, men det er faen meg ikke langt unna, prinsippene og tankegangen er den samme. Å arbeide for at norske studenter og akademikere f.eks. ikke skal besøke Israel, samarbeide israelske partnere etc er i praksis tankekontroll fordi man da tillater informasjon bare fra den ene parten i en konflikt. Nok en gang: dette handler ikke om de materielle konsekvensene, men om prinsipper.

Nok en gang: En person kan ikke holdes ansvarlig for en stats handlinger, særlig når det dreier seg om en helt annen gren av statsapparatet. Prøv å forstå dette.

Jeg har ikke sagt at boikotten er rasistisk, men det er marxist-rasistene i Trondheim som står bak. Trond Andresen, som taler varmt for boikott, hevdet (med styrke) for noen måneder siden at alle jøder over hele verden er ansvarlige for krigsforbrytelsene på Gaza. Skal vi ta slike idioter seriøst?
http://www.universitetsavisa.no/ua_lesmer.php?kategori=nyheter&dokid=4af29a7a213b17.47458440
http://astridmeland.wordpress.com/2009/01/05/vr%C3%B8vl-fra-trond-andresen/

Admin sa...

"Vi kan ikke holde liberale israeske akademikere ansvarlige for hærens og regimets brutalitet"

Det gjør jeg da heller ikke.


"Generell akademisk boikott bare på grunnlag av nasjonalitet er ikke rasistisk, men det er faen meg ikke langt unna, prinsippene og tankegangen er den samme."

Hvordan skal jeg kunne forholde meg til dette? Enten er noe rasistisk eller så er det det ikke. Og det, som nevnt noen ganger nå, ER IKKE basert på nasjonaliteten til de ansatte. Så dette forblir en kortslutning i kortsluningen din.


"Å arbeide for at norske studenter og akademikere f.eks. ikke skal besøke Israel, samarbeide israelske partnere etc er i praksis tankekontroll"

Nei, boikotten "omfatter staten Israels utdannings-, forsknings- og kulturinstitusjoner og deres representanter, uansett religion og nasjonalitet". Nekte noen å besøke Israel - hvor tar du det fra?

Forøvrig svarte du ikke på Sør-Afrika oppfordringen min, og jeg antar da at du mener det samme om enhver boikott mot ethvert skrekkregime. At det er "tankekontroll" å boikotte de akademiske insititusjoner som skrekkregimer finansierer. Og at denne "tankekontrollen" er viktigere å unngå enn det å muligens få presset skrekkregimet inn på bedre tanker. Du om det.


"En person kan ikke holdes ansvarlig for en stats handlinger"

Enig. Men at en person må ta konsekvensene av sitt valg av arbeidssted og lønnsutbetaler det sier seg selv. Velger man å jobbe for Nike så kan man risikere at ens arbeidsplass blir utsatt fordi bedriften man har valgt seg ut møtes med boikottaksjoner pga bedriftens hang til barnearbeid. Samarbeid med okkupasjonsmakt har aldri vært noe man lukker øyne for - oppegående akademikere burde ha forutsetninger for å forstå hvorfor andre nasjoner velger å boikotte den okkuperende nasjonen en har valgt å arbeide for.

Andresens utsagn gjengitt av deg er helt bort i natta - selvsagt. Er det han som gjør at hele aksjonen - og dets formål: stoppe okkupasjon og hindre undertrykking - stemples som rasistisk av deg gjentatte ganger?

Konrad sa...

Initiativtakerne har argumentert med at statsansatte israelske professor "representerer" staten Israel og dermed legitime boikottobjekter, dette er det samme som å si at de er ansvarlige.

De fleste ansatte ved israelske universiteter er vel jøder med israelsk statsborgerskap. Men boikotten måtte naturligvis også gjelde liberale palstinere ved israelske universitet.

"Besøke Israel" betyr i denne sammenhengen å besøke israel med akademisk ærend (noe som ville vært rammet av boikotten).

Nok en gang: Jeg har sagt at initiativet grenser til det rasistiske (jeg har ikke sagt at det er eksplisitt rasistisk), Andresen er derimot rasistisk i sin argumentasjon. Lysestøl og Andresen (og Rune Skarstein) er alle nedstøvede marxister, en eller flere av disse har konvertert til marxist-rasismen.

Nok en gang: Israel er en anerkjent stat. Det er et demokrati og på mange vesentlige måter et fritt land som Norge. Israels akademia fungerer et omtrent samme prinsippier som tilsvarende i Norge. Nok en gang forsøker du å snike inne at alle israelere er individuelt ansvarlige for overgrep fordi de har valgt å arbeide for staten eller bo i landet. Den enkelte professor er jo ikke del av det statsapparatet som begår overgrep, de understøtter ikke statsapparatet mer enn andre skattebetalere i Israel, prøv å forstå det. Skal alle Israelere boikottes fordi de har valgt å betale skatt som finansierer krigføring og voldsbruk? Skal vi boikotte israelske sykehus fordi de er statlige, legene fordi de er statsansatte? Burde israelske leger "ta konsekevensene av sitt arbeidssted og lønnsutbetaler"? Dette er en monstrøs og absurd logikk. Spar meg for vås.

Du forutsetter uten videre at Israel er et skrekkregime. Det er en vurderingssak, men viktigere er som nevnt at Israel i hovedsak er et fritt samfunn. Det betyr blant annet at professor ikke blir politisk utnevnt som i Det tredje rike.

Sammenligningen med Sør-Afrika er relevant, men den halter. Jeg mener at den akademiske boikotten av SA var gal (selv om jeg er for ung til å huske detaljene), men den økonomiske boikotten var riktig, våpenboikott likeså. Selv om boikotten nok hadde beskjeden effekt, slutten på den kalde krigen og dermed slutt på rivalisering om hegemoniet er nok en like viktig forklaring.