tirsdag 27. oktober 2009

Antroposofien, antisemittismen og nazismen

I Morgenbladet har det de siste ukene pågått en meget interessant og skarp debatt om mulige forbindelser mellom antroposofien og nazismen, spesielt antisemittismen. Den ledende norske antroposofen Alf Larsen var åpent antisemittisk, også etter krigen.

I siste nummer av Morgenbladet skriver professor JE Ebbestad Hansen blant annet følgende om Rudolf Steiner:

Med kristendommen kommer utviklingen av individet, og jøder og andre som
avviser kristusimpulsen motsetter seg derfor en grunnleggende lovmessighet i
historien. At jødedommen, som ikke hadde noen rettmessig plass i det moderne
samfunn, fremdeles var opprettholdt, ville få følger, uttalte Steiner i 1888.

Det er denne tenkningen generalsekretæren i Antroposofisk Selskap i
Norge radikaliserer når han hevder at «jødene» ga nazistene rasetenkningen og
selv må ta følgene. Ifølge referatet fra foredraget påstår [Conrad] Englert*
videre at «jødene» alltid har fornektet det frie, selvstendige individet og
derfor selv er ansvarlige for de forfølgelsene de er blitt utsatt for.

*Englert var generalsekretær i Antroposofisk Selskap i Norge, i 1938 holdt han foredraget Jødeproblemet og hevdet der "at de tyske jødenes skjebne var frembrakt av dem selv".

I Klassekampen (17.okt) hevder Kaj Skagen underlig nok at Conrad Englert blir hengt ut som "antisemitt på sviktende grunnlag", se også Skagens innlegg i Dag og Tid samme dato.

Om Skagens innlegg i Dag og Tid skriver professor Tore Rem (Dag og Tid 23.okt): "Det må være lenge siden norsk offentlighet er blitt presentert med en så selvutleverende tekst fra et presumptivt anstendig menneske." Om Englerts utsagn skriver Rem: "Er det mulig å tenke seg en mer infam form for antisemittisme enn at jødene gis skylden for å ha inspirert nazistene i deres rasetenkning?" Rem poengterer også at antroposofen Alf Larsen slaktet Bjørneboes Jonas, "blant annet på grunn av dens «kvalmende jødepropaganda»."

Klassekampen (24.okt) har intervjuet slektninger av Alf Larsen og de avviser at Larsens antijødiske eskesser var resultat av alderdom. Alf Larsen skal via Anders Lange ha hatt tett bånd til brune krefter i Sverige og til norske nazister etter krigen:

- Han [Alf Larsen] deltok på Nasjonal Samlings Borre-stevner under krigen
der Quisling talte. Og oppfordret [nevøen] Aasmund til å gå inn i NS fordi det
var «framtidas bevegelse». Han selv var for gammel, mente han.

Klassekampen: - En uspiselig type.

Hans Fredrik Dahl i Dagbladet (18.okt): "Avsky og forbauselse."

Se ellers gode og tvilsomme kommentarer til denne saken som er ytterst pinlig for antroposofene.
Seg selv å takke: Jødene bygger på et foreldet rase- og blodsbegrep, i følge ledende norske antroposofer.


Her Holocaust-monumentet i Berlin.

2 kommentarer:

Sosialisten sa...

Artig liten detalj:

"De forteller at Larsen via bekjentskap med den seinere politikeren Anders Lange hadde tette bånd til «brune krefter» i Sverige."

http://www.klassekampen.no/56764/article/item/null

Konrad sa...

Takk! Innlegget er oppdatert.