lørdag 17. oktober 2009

Hvordan kunne økonomene ta så feil?

Hvor går veien videre for økonomifaget etter finanskrisen? Økonomen Paul Krugman spør, og svarer selv i Morgenbladet (på originalspråket).

Se også Krugmans glimrende spalte i NYT:
Shadows
Q&A on Economy
Krugman kommenterer seg selv

Blogglisten

Ingen kommentarer: