lørdag 17. oktober 2009

Narkotikapolitikken er forfeilet

Oppdatering: Willy Pedersen med kronikk i Aftenposten, se også kommentar fra Vindheim.

"Norsk narkotikapolitikk er på vesentlige punkter forfeilet." Det er Willy Pedersen som i Morgenbladet siterer Johs Andenæs.

Professor Pedersens poeng kan såvidt jeg forstår oppsummeres slik:
Cannabis er ikke ufarlig, det gir en litt økt risiko for psykiske lidelser. Men de forbudte cannabis-stoffene er mindre farlige enn alkohol og tobakk. Straffeforfølging av de som overtreder cannabis-forbudet har minimal virkning på forbruket. De alvorlige konsekvensene av cannabis skyldes nettopp at det er forbudt. Cannabis bør derfor avkriminaliseres.

Pedersen har altså skiftet posisjon på de 15 årene som er gått siden han hørte Andenæs si seg enig med Nils Christie. Det må man kalle tverrfaglig og tverrpolitisk enighet. Se også Liberaleren.

Oppdatering: Se også en klargjørende drøfting hos Vindheim.


Blått: Cannabis er legalisert
Rødt: Besittelse av cannabis blir straffeforfulgt.


Blogglisten

Ingen kommentarer: