torsdag 29. oktober 2009

Likhet og frihet krever forskjellsbehandling

I Frankrike dyrkes laïcité som en statsreligion og dermed tvinges friheten og likheten på folk. De høye idealene fra revolusjonen er ikke uproblematisk å omsette i praksis, skriver Kaja Melsom på Fritanke (via den tvilsomme):Laïcité har til hensikt å få bukt med enhver form for privilegier gjennom å
etablere en universell lov, som er lik for alle. Dette er en vakker tanke, men
når ingen særlover tillates, kan det til syvende og sist gå ut over
likebehandlingen. Det har å gjøre med at vi mennesker er forskjellige, og at det
derfor i praksis ofte må forskjellsbehandling til for å kunne likebehandle. Det
å tilby halal-mat til muslimer, eller kosher-mat til jøder, i offentlige
institusjoner, er eksempler på en slik positiv forskjellsbehandling.Tvungen likhet?

Ingen kommentarer: