torsdag 10. desember 2009

Evig krig for evig fred

- Det vil alltid være krig, sier Obama i sin takketale. Krig er ofte nødvendig for å skape fred sier han.

Vi er dermed, som mange andre har påpekt, i den pussige situasjon at Jagland gir fredsprisen til en som argumenterer for krig, og som endog trapper opp en av de to krigene USA er involvert i. Trøsten er at Obama selv forstår dette langt bedre enn Jagland. I motsetning til Jagland har Obama intellekt og integritet nok til analysere og innrømme dette helt åpent. Obama er en tenker og en taler, Jagland er ingen av delene. Obama er ydmyk, også det i motsetning til Jagland. Men Obama er også en realpolitiker som vokter amerikanske interesser.

DNs kommentator påpeker at det blir mye orwellsk newspeak. Krigen i Afghanistan har pågått i nokså nøyaktig åtte år uten tydelig fremskritt, mens Obama snakker om uttrekking av styrker ved 10-års-jubileet. I følge Indregard bruker USA omlag 75 milliarder dollar på krigen i Afghanistan, dette er sjokkerende tre ganger så mye som Afghanistans bruttprodukt. Dette er nok ikke 100% sammenlignbare størrelser, men det gir definitivt grunn til å spørre om det er vel anvendte ressurser.

Både satirikeren Gore Vidal og Orwell selv snakker om evig krig. Hos Orwell er verden dominert av tre blokker: Det anglo-amerikanske sjøriket, Europa og Østasia. Disse konkurrerer om dominansen over omstridte områder i Midtøsten, Sentralafrika, og Sørasia. Selv om han bommer på noen detaljer, er dette uhyggelig forutseende av Orwell.

16.nov 2001 skrev Jürgen Todenhöfer:

USA går i den afghanske fellen som Bin Laden har stilt opp. Uansett hvordan denne krigen ender – den er tapt for amerikanerne. Om de skulle «vinne» den, vil hundretusener radikale unge muslimer sverge gjengjeldelse for at verdens rikeste land har tråkket sønder og sammen verdens fattigste land. Om amerikanerne og deres allierte skulle tape krigen, vil hundretusener unge radikale muslimer verden over anse det som bevis på den aggressive fundamentalismens overlegenhet.
Satiremagasinet The Onion skrev 17.jan 2001:
Mere days from assuming the presidency and closing the door on eight years of Bill Clinton, president-elect George W. Bush assured the nation in a televised address Tuesday that "our long national nightmare of peace and prosperity is finally over."
Imens kan vi lese at Michelles bil brukte kjellergarasjen i statsministerboligen. Hun parkerte altså ikke på gaten, der kan man jo få bot. Jagland glemte dessuten å trekke ut stolen for Michelle, jøss.

For en gangs skyld en god kommentar hos Svein Tore.

Ingen kommentarer: