søndag 21. mars 2010

Svak etterforskning - dropp juryen

Bare et mindretall av voldtekter i Oslo blir anmeldt. Riksadvokat Tor-Aksel Busch satte ned en arbeidsgruppe for å se på hvorfor over halvparten av voldtektsdømte som anker, blir frifunnet av juryen i lagmannsretten, skriver VamPus. Rapporten viste at dette skyldes mangler ved den rettsmedisinske undersøkelsen og politiets etterforskning. Men Riksadvokaten ville altså fjerne juryordningen for å flere dømt.

Viktig påminnelse fra VamPus at her snur faktisk påtalemakten saken helt på hodet. Riksadvokaten burde jo vite at vi har noe som heter uskyldspresumsjon og bevisbyrde i norsk strafferette (som i andre siviliserte land). En tiltalt regnes i utgangspunktet som uskyldig og kan dømmes og straffes bare dersom bevisene ikke etterlater særlig tvil. Det er påtalemakten (altså politiet og riksadvokatens etat) som har bevisbyrden, domstolen skal bare vurdere bevisene og skal i straffesaker ha omsorg for den tiltalte. Dersom politiet og påtalemakten har gjort en dårlig jobb, er det ikke domstolens problem - da har tvertimot juryen gjort jobben sin ved frikjenne den tiltalte.


Påtalemaktens oppgave er å overbevise tiltaltes "likemenn", altså en jury av vanlige, fornuftige folk. En viktig sikkerhetsventil i strafferetten (her fra NOKAS-saken).

Blogglisten

Ingen kommentarer: