tirsdag 8. mars 2011

Datalagringsdirektivet fører Polen tilbake til Sovjet-tiden


DATALAGRING har i de siste årene ført til at politi, etterretningsvesen og selskaper i Polen, Nederland og Tyskland har forsynt seg grovt av data om nett- og telefonibruk. I flere tilfeller har journalisters hemmelige kilder vært et eksplisitt mål. Personvernforkjempere i Polen mener dagens datamisbruk overgår overvåkningen i kommunisttiden, skriver LMD (norsk).

Takk til Liberaleren for klipp.

Ingen kommentarer: