lørdag 17. august 2013

Alexandra Irene Larsens fjas

Bernt Hagtvet var ikke fornøyd med Svein Tuastads anmeldelse av boken Venstreekstremisme. Ideer og bevegelser  (red Hagtvet, Sørensen, Brandal) i Dag og Tid, Tuastad svarer blant (16.8):

Hagtvet kommenterer også kapitlet om norsk Midtausten-forsking, skrive av Alexandra Irene Larsen. Larsen meiner fleire forskarar, som til dømes Bjørn Olav Utvik, Knut Vikør og Henrik Thune, er for lite islamkritiske. Om Utvik skriv ho at hans forsking liknar propaganda (side 264), at det ikkje ser ut som han ynskjer å innhente kritisk kunnskap (side 260), og at han truleg veit sjølv «at dette er langt frå så uproblematisk som han gir uttrykk for» (side 251). Dette er svært grove skuldingar. Ein forskar skal søkje sanning; Larsen meiner Utvik lar vere å seie sanninga for å fremje eit bestemt politisk syn i og med hans bakgrunn på norsk venstreside.

Korleis bør ein forskar gå fram for å studere islam og brorskapen i Egypt? Han bør snakke med folk, inkludert brorskapsmedlemer, og så gjengi og tolke det dei seier. No er det faktisk det Utvik gjer. Larsen sjølv har ingen ny empiri eller andre forskingsfunn som kan vise at Utvik tar feil. I staden mistenkjeleggjer ho han fordi han har ein bakgrunn på venstresida. Redaktørane burde ikkje latt slikt passere.
Tuastad er diplomatisk når han skriver at slikt ikke burde passere. Larsens bidrag er i klartekst uvitenskapelig tull og tøys.

Ingen kommentarer: