lørdag 31. august 2013

Kollektivtrafikk er sosialpolitikk

Mange amerikanere er strandet i forstaden, skriver Krugman. I bilens hjemland USA spiller offentlig transport liten rolle, man kjører bil hit og dit, og byene som eser utover omlandet gjør bil stadig viktigere. Krugman siterer forskning som viser at den sosial mobiliteten er størst i byer med kompakt bebyggelse og god kollektivtrafikk (f.eks. San Fransisco) og minst i byer med utflytende bebyggelse og bilbaserte avstander i forstadene (f.eks. Detroit og Atlanta). En viktig forklaring er at de fattigste rett og slett ikke er i stand til å reise til den delen av byen dere jobber og muligheter finnes. Dette betyr rett og slett at kollektivtrafikk er god sosialpolitikk.

Ingen kommentarer: