søndag 12. april 2009

En helt

Inspirert av Borebloggens heltehistorier forsøker jeg selv. Fremst blant mine helter er Tor Erling Staff (som forsvarer enhver mot mobbens justis) og Tore Sandberg (som forsvarer den lille mann mot rettsapparatets kompakte makt).

I dag til historien, i 1814 vedtok grunnlovsforsamlingen på Eidsvoll i paragraf 2 av jøder ikke var velkomne i Norge. Vedtaket var ikke enstemmig, presten Peter Ulrik Magnus Hount mente at paragrafen var "Afskyelig intolerant. Jøder ere dog Mennesker. Dersom andre Nationer handlede ligesom vi, havde Jøderne intet Opholdssted, og de bør dog tillades at boe etsteds på Guds grønne jord." (Morgenbladet, 5.12.08)

Grunnloven av 17.mai var liberal og revolusjonerende for sin tid, men i selve grunnlovsforsamlingen var altså en prest den mest prinsippielt liberale.

Senere arbeidet som kjent Henrik Wergeland (også en helt) for å oppheve paragrafen, dette skjedde først etter hans død, i 1851. Henriks far, presten Nicolai, var Eidsvollsmann.

Jesuittparagrafen ("jesuitter må ikke tåles i riket") derimot ble utrolig nok stående helt til 1956. Krf stemte mot opphevelsen som i årevis hadde blitt motarbeidet av ledende menn i de norske kirken. Det har gått nedover med prestestanden etter Wergelands tid.

4 kommentarer:

Anonym sa...

En svært erfaren advokatsekretær (som ikke hadde jobba i Staffs firma) sa en gang der vi var til stede:

"Hvis jeg virkelig hadde gjort noe skikkelig galt, ville jeg be om å få Staff som forsvarer."

Det lå både en beundring og en kritikk i dette.

a) Det er helt sentralt og viktig at enhver tiltalt, samme for hva, får en god forsvarer som gjør alt mulig for å hjelpe den tiltalte.

Men:

b) Det kan hende at i noen tilfeller er det bedre for en tiltalt å få en advokat som hjelper en videre til noe annet enn å bagatellisere handlinger som samfunnet opplever som avskyelige.

Når det er sagt, vil jeg også si at Staff er en av de (få?) som har uttalt ubehag ved å få frikjent åpenbart skyldige drapsmenn på grunn av feil fra politiet. Det står det respekt av!

Anonym sa...

Hvordan kan Tor Erling Staff være en av dine helter Konrad?

Konrad sa...

Staff er en helt og jeg har forklart hvorfor.

Jeg kan ikke si at jeg liker Staff personlig eller at jeg underskriver på alt han sier. MEN: Staff forsvarer de som trenger det mest, de forhatte og utstøtte. Folk som Staff gjør Norge til et sivilisert land.

Siviliasjon måles etter hvordan vi behandler samfunnets svakeste.

Rebecka sa...

Jeg helt enig med deg i at samfunnet måles etter hvordan vi behandler de som er svakest. Men Staff har stått fram som tvilsom i pornografiske spørsmål hva gjelder mindreårige-og de er også svakest.