torsdag 1. desember 2011

Differensial diagnose

De siste dagene har det blusset opp en viktig og interessant debatt om psykiatri og strafferett. Det er to ulike debatter: (1) selve diagnosen av ABB og psykiatri som "eksakt" vitenskap; (2) forholdet mellom psykiatri og strafferett.

La meg driste meg til å si noe om (1), selve diagnosen.

Diagnosen schizofren (ICD-10 F20.0 og DSM):
1. To eller flere av de følgende, hver av dem må opptre mesteparten av tiden i løpet av måned:


 • Vrangforestillinger

 • Hallusinasjoner

 • Usammenhengende tale

 • Uorganisert, forstyrret atferd

 • Apati, følelsesløshet/følelsesforvirring, mangel på motivasjon


Dersom vrangforestillingene er bisarre eller hallusinasjonene er i form av stemmer, er det tilstrekkelig symptom.
2. Sosial eller yrkesmessig funksjonssvikt.

3. Symptomene er langvarige.

Den paranoide varianten (DSM 295.3): uorganisert tanke/atferd mangler på listen over symptomer, vrangforestillingene innebærer ofte stormannsgalskap, forfølgelsesfantasier, misunnelse eller religiøsitet.

Diagnosen narsissistisk personlighetsforstyrrelse (DSM 301.81):
Stormansgalskap (i fantasi eller atferd), behov for å bli beundret, manglende empati. Minst fem av følgende symptomer skal være tilstede:


 • Er besatt av fantasier om ubegrenset suksess, makt, dyktighet, skjønnhet

 • Forestillinger om å være unik slik at man kun kan bli forstått av andre med høy status

 • Krever voldsomt mye beundring

 • Forestillinger om spesielle rettigheter, urimelige forventinger om automatisk særbehandling

 • Utnytter andre

 • Mangler empati, har problemer med å forstå andres følelser og føle med andre

 • Er ofte misunnelig eller tror at andre er misunnelige

 • Arrogant, hovmodig, nedlatende (i holdning eller atferd)
Personlighetsforstyrrelse er et permanent og dominerende trekk ved personen (ikke sykdom). Andre psykiatriske diagnoser regnes vel som sykdommer som kan behandles, i det minste slik at symptomene og plagene dempes.

Hvordan passer så ABB til disse kriteriene?

schizofreni listen: han har vrangforestillinger, men ingen av de andre symptomene (i følge det som er kommet frem). Han er ganske velorganisert, han snakker sammenhengende og klart, han er ikke apatisk eller uten motivasjon. Spørsmålet blir om vrangforestillingene er bisarre nok til at kriteriene er oppfylt.

narsissime-listen: Han har åpenbart fantasier om suksess og dyktighet, tror han er unik (i positiv forstand), søker beundring, tror han har spesielle rettigheter (f.eks. drepe andre), er arrogant/hovmodig. Punktene om misunnelse og empati er uklart.

For meg fremstår forskjellen på schizofren-paranoid og narsissistisk avvik som temmelig små særlig for ABBs tilfelle. Ja, det virker nesten som det dreier seg om en gradsforskjell i vrangforestillingene: Er de bisarre er han schizofren, er de bare drøye er han en tydelig narsissist.

En narsissist er først og fremst selvopptatt og egosentrisk, slik Aftenposten gjengir: «nærmest patetisk egosentrisk». Han fremstiller sin egen dyktighet på en arrogant måte («glup», «var en favoritt blant lærerne», «en lederskikkelse intellektuelt»), men mangler likevel vurderingsevne og selvkritikk. Han mangler også empati i følge det Aftenposten gjengir. Den voldsomme selvopptattheten og forfengeligheten er helt karakteristisk for narsissisme. ABBs stormannsfantasi er åpenbart temmelig drøy, men er det tegn på psykose eller bare mangel på bakkekontakt? Er psykiatrene (som er medisinere, i motsetning til psykologene) mer på utkikk etter sykdom enn etter sære personlighetstrekk?

Mitt poeng er ikke at psykiatrene driver slurvete synsing, men at grensedragningen mellom "utilregnelig/gal" (sykdom) og "temmelig sær" ikke er skarp.

Oppdatering:
Vepsen mener rapporten ikke holder mål: - De to psykiaterne har konsekvent forholdt seg til Breiviks meninger som symptomer på psykose, uten å forholde seg til at de synspunktene Breivik forfekter florerer i et politisk miljø.

Oppdatering 2:
- Etter å ha hørt deler av begrunnelsen, er jeg mindre overrasket. Etter min mening er det ingen tvil om at han er paranoid. Problemet er differensialdiagnostikken, sier professor i psykologi Bjørn Rishovd Rund til Aftenposten.
(...)
Det kan høres ut som en bagatell om han har paranoid personlighetsforstyrrelse, psykose eller schizofreni.

- Det kan ha avgjørende betydning for vurderingen av om han er strafferettslig tilregnelig, sier Rishovd Rund.


Oppdatering 3:


De to psykiaterne har funnet et symptom til: Tulleord (selvoppkonstruert ord), men disse viser seg å være helt kurrante i ABBs "kilder". Psykiaterne er visst ikke helt på nett.

4 kommentarer:

Anonym sa...

Slik jeg leser deg, setter du opp disse to diagnosene som "parallelle" eller på en måte "ved siden av hverandre", slik at enten har man den ene eller den andre.

Etter min forståelse er dette en feil måte å se disse to diagnosene.

Den ene, narsissisme, er et karakteravvik. Dette karakteravviket gjør at personen kan reagere uvanlig i situasjoner som mennesker med mer vanlig personlighet opplever som ubehagelige, men ikke katastrofale.

Uvanlig kan være at en ikke greier å leve opp til sitt oppblåste selvbilde, og så blir avslørt i en sosial sammenheng.

En slik tilbaketrekning og frykten for å bli avslørt videre, er nettopp sånt som kan få en person som i tillegg til en narsissistisk personlighet også er disponert for schizofreni.

Det vil si at det er mer riktig å se på de to diagnosene som "liggende etter hverandre," slik at narsissisme er en av flere mulige betingelser som kan bidra til å framprovosere en psykose.

Dette forklarer hvorfor du finner så mange overlappende kriterier

Erling Skakke sa...

Grensen mellom høy selvopptatthet og et psykotisk selvbilde basert på vrangforestillinger er nok større en de fleste tror. Både psykiatere og psykologer benytter det samme diagnoseapparatet når man skal vurdere tilregnelighet. Jeg vil faktisk tro at en psykiater har bedre kompetanse til denne type vurderinger enn en psykolog pga erfaringsbakgrunnen.

Konrad sa...

Raag:
Ja for enkelhetsskyld har jeg stilt dem opp som alternativer nettopp fordi psykitraene tydeligvis konsentrerer seg om sykdom (schizofreni) og ikke personlighetsavvik.

Du gir også en presis beskrivelse av narsissisters reaksjonsmønster.

Hvorvidt (såret) narsissisme kan lede til schizofren paranoia vet jeg ikke noe om, men det virker som en interessant tanke. Schizofreni generelt kan vel ha ulike årsaker (fasiten har vel ingen): gener, hjerneskade (i mors liv), mentale/sosiale påkjenninger.

Konrad sa...

Erling:
Psykiatere er medisinere og jobber med syke. Psykologer er ikke medisinere, men jobber på et bredere felt blant annet med personer som sliter pga personlighetssavvik.

Psykiatere kan derfor være mer tilbøyelige til å se etter symptomer på sykdom (psykoser).