onsdag 14. desember 2011

Tunanders akademiske frihet

Den heftige debatten på Minervas sider skriker etter en oppklaring av hva akademisk publisering er og av hva Tunanders akademiske frihet innebærer.

Ola Tunander, forsker ved PRIO, har publisert en artikkel i siste nummer av Nytt Norsk Tidsskrift. Blant annet har Øyvind Strømmen en grundig kritikk av Tunanders dokumentasjon og argumentasjon. Den tilspissede kritikken er naturligvis pinlig for PRIO og direktør Harpviken har gått til det uvanlige skritt å offentlig ta avstand fra artikkelen på faglig grunnlag. Det er «med betydelig ubehag» Harpviken leser Tunanders artikkel. Denne debatten krever en oppklaring både av hvordan akademisk publisering fungerer og fremfor alt av hva akademiske frihet betyr.

Akademisk publisering
Vitenskapelig publisering handler ikke om å legge frem synspunkt eller meninger, men om å teste hypoteser, undersøke problemstillinger, redegjøre for en sak og trekke konklusjoner. Kvaliteten på en vitenskapelig publikasjon handler ikke om hvilket tema som undersøkes eller hvilke konklusjoner som trekkes, men om hvor holdbare påstanden og hvor gyldige konklusjonene er. God forskning handler om systematikk, redelighet, upartiskhet, dokumentasjon (kildebruk og –kritikk, etterprøvbarhet), balanse og logikk. Vitenskapelighet handler derfor om metode og ikke om tema, dessuten handler det egentlig ikke om hvem som står bak. Derfor er det en glidende overgang mellom f.eks. journalistikk og forskning.

Manus som sendes til vitenskapelige tidsskrift blir normalt vurdert både av redaktør og av en eller flere fagkonsulenter (såkalte referees eller fagfeller) som gir råd til redaktør om publisering og eventuelt til forfatter om forbedringer. De mest prestisjetunge tidsskriftene har de strengeste kravene. Det er også vanlig at forfatter og fagkonsulent er anonyme for hverandre (såkalt double-blind) slik at vurderingen er strengt saklig På samme måte som i andre publikasjoner er det redaktøren som har siste ordet om publisering, men det er naturligvis forfatteren som er ansvarlig for selve innholdet i artikkelen. Hva publikum rent politisk måtte synes om artikkelen er likegyldige, det som teller er om dokumentasjon og argumentasjon holder - og det er nettopp dette siste Øyvind Strømmen tar tak i.

Akademisk frihet
Vitenskapelig ansatte ved universiteter og høgskoler (hovedsakelig professorer og førsteamanuenser) nyter en særskilt akademisk frihet og har dessuten rett (og plikt) til å offentliggjøre sine arbeider. Tidligere var dette basert på sedvane, mens det nå er nevnt konkret i loven (Universitets- og høyskoleloven § 1-5):
(5) Den som er ansatt i stilling hvor forskning eller faglig eller kunstnerisk utviklingsarbeid inngår i arbeidsoppgavene, har rett til å velge emne og metode for sin forskning eller sitt utviklingsarbeid innenfor de rammer som følger av ansettelsesforholdet eller særskilt avtale.
(6) Universiteter og høyskoler skal sørge for åpenhet om resultater fra forskning eller faglig eller kunstnerisk utviklingsarbeid. Den som er ansatt i stilling som nevnt i femte ledd har rett til å offentliggjøre sine resultater og skal sørge for at slik offentliggjøring skjer. Det relevante forskningsgrunnlaget skal stilles til rådighet i overensstemmelse med god skikk på vedkommende fagområde.
Selv om denne loven ikke gjelder de frittstående instituttene følger de samme prinsipp (noe annet ville være oppsiktsvekkende). Tunander har derfor en frihet som går langt utover vanlig ytringsfrihet som alle borgere har. Det betyr blant annet at forskere som Tunander selv står ansvarlig for sitt arbeid, mens tidsskriftet er ansvarlig for hvilke manus de aksepterer. Instituttet PRIO har ingen rolle i dette. En vitenskapelig institusjon skal som sådan skal ikke mene noe til eller fra om innholdet i forskernes artikler.

Harpviken har en ganske tydelig faglig kritikk av Tunanders artikkel og for så vidt også av redaktør Holst i NNT. Tunanders artikkel er klart problematisk og da er det kanskje nødvendig at Harpviken presiserer at Tunander selv står ansvarlig. Det er også forståelig at Harpviken forsøker å begrense skaden på PRIOs renomme. Dessuten: Som enhver annen fagperson og borger er Harpviken i sin fulle rett til å delta i ordskiftet.

Samtidig er Harpvikens innlegg klart problematisk fordi han opptrer i en dobbeltrolle: Harpviken er også Tunanders øverstesjef og arbeidsgiver. Ved offentlig å gi Tunander en rapp over fingrene er Harpviken farlig nær å innskrenke Tunanders faglige frihet på en uformell måte. Til Aftenposten sier Harpviken at «PRIO ikke kommer til å opprette disiplinærtiltak». Bare tanken på disiplinærtiltak for en fagartikkel er uhørt, de som roper på reaksjoner mot Tunander eller redaktør Holst er altså ikke informert om hva akademisk frihet er. Den akademiske friheten er grunnleggende for at akademia skal fungere og det er avgjørende for at samfunnet ellers skal få ufiltrert tilgang til kunnskap fra akademia. Derfor er det problematisk når sjefen blander seg inn i en faglig debatt.

Det ideelle hadde derfor vært at Harpviken holdt seg unna denne debatten ved kort å konstatere at Tunander selv er ansvarlig for sine publikasjoner. Harpvikens kommentar, selv om han har rett og forsøker å trå forsiktig, skaper tvil om PRIO respekterer spillereglene i akademia.

(Minerva kan publisere hele denne kommentaren om de ønsker)

12 kommentarer:

Albert sa...

Konrad som var rask til å godkjenne Tunanders konspirasjonsteorier omkring PUTIN-mafians imperialistiske Georgia invasjon bør jekke seg ned . Mediedekningen av krigen i Georgia har vært svært ensidig. – Vi kan ikke forfalske historien, sier Tunander .Mediedekningen av krigen i Georgia har vært svært ensidig. - Vi kan ikke forfalske historien, sier Tunander . For dere som tviler på at Russerne står bak mange av de forbrytelsene, hvis dere kan Russisk så bør dere søke på "Russian looters" på youtube. Det er filmet russiske soldater med gylne gaffler i lommer, mystiske sykler på russiske tanks (kanskje de tok sykler med seg fra Russland), S.Ossetiske militære bryte seg inn i en georgisk bank (tatt av en security kamera) i russiske kontrollerte byen gori, russiske soldatene plyndre militære basen i Gori, angrep på journalister osv osv.

Jeg vet ikke hva Georgiske soldatene har gjort. Håper alle forbrytere uansett nasjonalitet blir straffet igølge lovene - men jeg har sett en del bevis på hva Russiske soldatene og spesielt Ossetiske paramilitære styrkene har gjort i området. Human Rights Watch har skrevet på sin webbside etter et besøk i konfliktområdet at dødstallet 2000 som russiske mediene har gjentatt mange ganger ser ut til å være overdrevet!

Det Russerne har gjort etter invasjonen er å gi s.ossetiske styrkene total frihet så de kan ta hevn, drepe, plyndre osv uten at de blir hindret. Georgiske politi og styrker ble jo drevet ut ..

Forresten, hvor var de såkalte Russiske fredsbeværende styrkene da Georgiske landsbyene i Sør Ossetia var under angrep fra de separatistiske ulovlige militære styrkene før Georgia startet militæroperasjonen? Satt og ventet på Georgiske siden å klikke? Hva forventet vesten at Georgia skulle sitte og se mens Georgiske befolkningen ble drept og drevet ut av konfliktområdet der Russiske "peacekeepers" ikke gjorde noen ting enn å se på? Det var ikke noe angrep mot Sør Ossetia. Det var et desperat forsøk å forsvare eget land og besolkning fra folkemord. En annen ting er at forsøket var dømt da vesten gjorde ekstremt lite for å forhindre konflikten og ikke nok å stoppe okkupasjonen. Da Georgia ikke fikk MAP på et NATO møte i April så tolket Russland dette som grønt lys og det var etter det møtet de begynte å mobilisere styrkene sine i nord ossetia samtidig som Russisk styrte Separatistiske myndighetene begynte med en rekke provokasjoner mot Georgiere. Det er få som vet at den 1. 2. 3. 4. 5. 6. august ble Georgiske fredsbeværende styrker angrepet i sør ossetia, georgisk politibil ble sprengt i luften og georgiske landsbyene ble bombet flere ganger... Russland gir ut russiske pass til befolkningen i Georgia (!) og etterpå hevder at den må beskytte egne statsborgere mens såkalte myndighetene i sør ossetia er stort sett tidligere FSB ansatte og Russerne som ble sendt til Georgia for å fullføre ordre fra Kreml. Høres dette veldig usannsynlig ut? Realiteten er at Georgia ble knust slik at den kan glemme planer om å joine NATO for mange år .. samtidig som den store prosjektet da olje-gas rørledningen som skulle ha fraktet olje fra kaspiske havet gjennom Georgia til Tyrkia og videre til Europa kan aldri komme til live i et krigsherjede land. Så her er hva Russland har vært etter egentlig. Jaja... Welcome back to the Soviet Union
Albert

Anonym sa...

http://www.dagsavisen.no/kultur/filmer/article481181.ece?status=showall

Hilsen Oleg

Konrad sa...

Albert:
Jeg vet ikke hva Sør-Ossetia har med Tunanders akademiske frihet å gjøre.

Tunanders artikkel i siste nummer av NNT er jo bare tull og oppspinn. Jeg bare oppklarer noen misforståelser om akademisk frihet og publisering.

Konrad sa...

Øøhh, nå er detvel ikke lenger noen tvil om at det var Georgia som angrep, Sakashvili drev et høyt spill og tapte. Russland er jo fullstendig overlegne, russerne brukte mest makt og festet grepet om regionen.

Men dette har ingenting med dagens debatt å gjøre-

Anonym sa...

Du er en an anonym drittsekk . Takk for at du bekrefter det .

Konrad sa...

Vel du er også anonym, og du har heller ikke bidratt med noe relevant i dagens sak.

Anonym sa...

EN FEIG ANONYM DRITSEKK SOM STØTTER PUTIN MAFIAN ER JEG IKKE

Konrad sa...

Anonym er du okkesom, og du trenger ikke ROPE jeg hører hva du sier.

Jeg forstår ikke helt hvor Putin kommer inn i bildet. Han er ikke min favoritt akkurat, Putin er en despot.

Jahn B. Nesle sa...

Synes George W. Bush også bør tas med av Anonym. Han vant også valget ved valgfusk i Florida der broren hans var guvernør. Morsomt at folk har lett for å glemme slikt :)

Jahn B. Nesle sa...

Til anonym: George W. Bush ble president i USA ved hjelp av valgfusk i Florida, men han vil du kanskje ikke nevne i denne sammenhengen? Han tilhører kanskje dine gode gutter? :-)

Anonym sa...
Denne kommentaren har blitt fjernet av en bloggadministrator.
Konrad sa...

Utskjelling ikke tillatt.