torsdag 1. desember 2011

Tilregnelighet, ansvar og strafferett

Det er to ulike debatter som pågår om dagen: (1) selve diagnosen av ABB og psykiatri som "eksakt" vitenskap; (2) forholdet mellom psykiatri og strafferett.

Punkt (2) er kanskje vel så interessant som selve diagnosen.

Om ABB og 22.juli kan vi nokså sikkert si:

  • ABB visste nøyaktig hva han gjorde
  • Han visste at det var galt i samfunnets øyne (moralsk)
  • Han var helt innforstått med de juridiske implikasjonene
  • Han drev langvarig planlegging, praktisk og jordnært
  • Han hallusinerte ikke, den var ingen stemmer i hodet som befalte ham
  • Han er ikke fri for empati (han stålsatte seg mot medfølesle med ofrene), selv om dette er litt usikkert i følge rapportene
Bakgrunnen, intensjonene eller målene med udåden er "galskap" (i folkelig forstand), men planlegging og gjennomføring er nærmest det motsatte. Er han da ikke ansvarlig for sine egne handlinger? Vil han forstå hvorfor han straffes?

Jeg mener svaret må være ja. Han er ansvarlig for det han gjorde og han kan straffes, selv om psykiatrene kategoriserer ham som utilregnelig.

Oppdatering:
Professor i strafferett, Erling Johannes Husabø ved Universitetet i Bergen sier i følge Dagbladet:

- Utilregnelighetskonklusjonen blir vanligvis brukt på personer som har en mer forstyrret virkelighetsoppfatning som for eksempel gir utslag i hallusinasjoner, sier han til NRK.no.

Snoen har en meget god kommentar der han nettopp poengterer at ABB vet forskjell på rett og galt. ABB visste godt at den han gjorde var juridisk galt, men han selv mente at det likevel var riktig for å redde Norge og vesten. ABB har altså et gjennomtenkt forhold til rett og galt, selv om vi andre er helt uenige.

5 kommentarer:

Anonym sa...

ABB visste nøyaktig hva han gjorde

Kanskje. Det er en del hull i planleggingen.

Stedet der varebilen var plassert var galt (det var en garasje under som tok store deler av trykket). Hvis målet var å rive høyblokka, mislyktes han.

Hvis målet var å drepe de mest prominente (som Gro Harlem Brundtland, Marte Michelet etc.) mislyktes han i planlegginen. Hvis målet var å drepe flest mulig, kunne han ha brukt en langt enklere og mer effektiv metode. (Mer om dette nedenfor.)

Han visste at det var galt i samfunnets øyne (moralsk)

Han visste at de som styrer samfunnet nå ville mene det var galt. Samtidig mente han vel at en betydelig del av befolkningen ville se det rettferdige/nødvendige i handlingene. Dette kan like gjerne være den intelligente observatøren som noe slags rasjonell/emosjonell vurdering.

Han var helt innforstått med de juridiske implikasjonene

At han ville bli henretta av politiet på stedet, eller i fengsel?

Han drev langvarig planlegging, praktisk og jordnært

Ja, men som antyda over, kunne den vært "bedre" (sett fra hans ståsted).

Han hallusinerte ikke, den var ingen stemmer i hodet som befalte ham

Igjen er dette et tvilsomt argument. Gitt at han er psykotisk, og har gjennomført noe helt uvanlig for en schizofren, er det å forvente at hans psykose vil være annerledes enn "standarden." Jeg gjentar kort: Det er fullt mulig at tempelridderkommandøren ABB er en stemme i den redde unge mannen ABB. Denne tempelridderen hadde ideer om at mens høyblokka skulle falle i grus, skulle kommandøren henrette AUFere for deres "svik", og henrettelser skjer en for en, i alle fall når det er en tempelridder som står for det.

Han er ikke fri for empati (han stålsatte seg mot medfølesle med ofrene), selv om dette er litt usikkert i følge rapportene

"Empatien" hans omfatter altså det å si til de dreptes pårørende at de bør være glade for at barna deres døde for et så edelt formål som ABB (kommandøren) gjennomførte.

Erling Skakke sa...

Personlig synes jeg nok at det som etter hvert er kommet frem tyder på ganske svære vrangforestillinger. Det faktum at han (i følge moren) stort sett har snudd døgnet og sittet på gutterommet og spilt data fra 2006, reflekterer et ganske typisk schizofrent utviklingsforløp. Han er ikke ute på byen og skaffer seg narcissistiske forsyninger. Men alt dette får være opp til de psykiaterne som faktisk har snakket med ham å avgjøre, ikke oss andre som får det presentert gjennom diverse filter. Men jeg er enig med deg i at forholdet psykiatri/ strafferettslighet er viktigere å diskutere enn ABBs psykiske helse.

Eller er jeg enig med det i at den andre diskusjonen er minst like viktig

Konrad sa...

Raag:
"Visst nøyaktig hva han gjorde"

Dette handler ikke om hans tekniske innsikt eller detaljkunnskap om området. Poenget er at det ikke var noen vrangforestillinger i selve planleggingen og gjennomføringen. Dette er en grunn til at han kan holdes ansvarlig.

"Han visste det var galt. Han var innforstått med de juridisk implikasjonene"

Han forsto at han ville bli straffet, evt skutt på åstedet - dette siste var en helt realistisk vurdering har det vist seg.

"Han hallusinerte ikke"

Poenget er at de klassiske schizofrene symptomene mangler. Jeg forholder meg til det som er kommet frem, ikke spekulasjoner og kverulering.

"Empati?"

Sitatene gjengitt i Aftenposten tyder på manglende empati, kanskje også manglende samvittighet. Dette er klassiske psykopat/narsissist symptomer. Det styrker hypotesen om at han først og fremst er narsissist.

Konrad sa...

Raag:
"Det er fullt mulig at tempelridderkommandøren ABB er en stemme i den redde unge mannen ABB. Denne tempelridderen hadde ideer om at mens høyblokka skulle falle i grus, skulle kommandøren henrette AUFere for deres "svik", og henrettelser skjer en for en, i alle fall når det er en tempelridder som står for det."

Ja, jeg er enig i at disse forestillingene om å være "tempelridder" eller "kommandør" peker mot schizofreni. Problemet er at slike forestillinger kan være hallusinasjoner/stemmer/bisarre vrangforestillinger (schizofreni), men det kan også være drømmer/fantasier (narsissisme).

Erling:
Apati/kraftløshet, forvirret tale og uorganisert/planløs atferd er klassiske symptomer på schizofreni, ABB mangler alle disse symptomene.

ABB var ikke ute på byen for å skaffe seg narsissistisk tilfredstillelse. Det er riktig. Men narsissister er ikke nødvendigvis flamboyante til daglig. De narsissistiske drømmene og tankene holdes ofte i sjakk men kommer gjerne til syne når de blir presset.

Jeg er uenig i at bare skal bukke og skrape for psykiatrene, vi skal ha respekt for ekspertisen, men vi skal ikke være ydmyke.

Anonym sa...

Poenget er at det ikke var noen vrangforestillinger i selve planleggingen og gjennomføringen.

John Forbes Nash jr.