fredag 30. desember 2011

Sosialisten Victor D. Norman

Professor Victor D. Norman skriver om solidaritet i DN 17.des:

Skal Europa komme noenlunde helskinnet gjennom de nærmeste årene er det tre forhold som må oppfylles. Gjeld må saneres. Etterspørselen må holdes oppe. Eurosonen må reformeres - som et minimum ved at man får en sentralbank med reelle fullmakter, helst ved at landene i sør får hjelp til å reetablere nasjonal valuta.

2 kommentarer:

Håkon sa...

Verden forandrer seg stadig raskere og virkemidlene vi må bruke fra situasjon til situasjon må variere.
Det er ikke en oppskrift som alltid virker i alle situasjoner.

Jeg har alltid vært true blue i mine meninger, men etter å ha vært rundt om i verden ser jeg at det er forskjellige utviklingsfaser og situasjoner som trenger forskjellige løsninger.

For eksemepel : Mange land i Afrika er gjennomkorrupte og der må folk jobbe sammen mot korrupsjonen og FOR felles vekst. Der er sosialisme og fagforeninger (ukorrupte) det som skal til for å komme ut av elendigheten.

Når man har kommet seg ut av den situasjonen virker kapitalismen langt bedre en sosialismen. Men, kapitalismen er ikke god når man er helt i startfasen. Ikke nå lenger.

Grunnen er at vi har lært på 70-80-90 tallet at om man tjener penger så blir det investert tilbake i arbeidplasser og vekst. Det gjelder enda, men i dag er verden global. Det er kanskje bedre for en fra Nigeria som tjener penger å sette pengene i vekst i India eller Kina enn i eget land. Og da stopper veksten.

Tilbake til forskjellige grep. GM i USA er et premieeksempel. Til tross for mye kritikk overtok staten General Motors i 2008 krisen. Selskapet hadde søkt Chapter 11 og var ferdig. Staten stod ovenfor massearbeidsledighet og tap av en stor arbeidsgiver. Resultatet var at GM ble reddet. Ti tusener beholdt jobbene sine. Og etter et par år fikk staten tilbake det mangedobbelte for redningspakken.
Alle parter tjente på det.
Og da må det være et riktig valg. Selv om det i USA er i overkant sosialistisk å gjøre det.

Vi så det samme med norske banker staren av 90 årene. Bankene var konkurs i praksis og staten kom inn. De reddet arbeidsplassene, markedsposisjonene og store verdier. Staten solgte ut igjen etter noen år. Med enorm fortjeneste. Norske banker eksisterte. Og kundeforholdene eksisterte.
Uten statlig inngripen ville vi ikke hatt noen norske banker. Et tap for nasjonen.

Løsningen på krisen i 2008 var at den amerikanske stat gikk til de største bankene, selv de som var sunne, og presset dem til å motta penger for så å låne ut de pengene.

Igjen en løsning som viser at det er av og til riktig at statene griper inn.

Jeg sier ikke at statlige løsninger alltid er riktig. Jeg sier at vi må gå vekk fra "Alt sosialistisk er galt" eller "Alt kapitalistisk er galt". Vi må kvitte oss med de gamle frontene. Verden er dynamisk og det må også tenkning og løsninger være.

Jahn B. Nesle sa...

Mye rett i det du sier, men statsnivået er i praksis i ferd med å forsvinne, og settes dermed ut av det spillet der du forutsetter at nasjnalstatene skal spille en regulerende rolle. Se for eksmepel på den føderale statens handlingslammelse i USA eller på overgangen fra folkevalgt ledelse til innsatt teknokrati i Hellas og Italia.

Hadde dette skjedd før 1990 ville alle protestert og kalt det for statskupp, men dette er i dag eksempler på at staten og demokratiet går i oppløsning og gradvis overtas av folk og perspektiver som forfekter finanskonserns perspektiv, representert med kapitalistiske kynikere som finasnkonglomeratene som for eksempel Goldman Sachs, JP Morgan og Merrill Lynch. Disse gutta har aldri hatt demokrati som sitt viktigste mål, men fortjeneste og utbytte, og nå er de i ferd med å overta de tradisjonelle nasjonalstatene. Helles og Italia så langt, men flere vl komme i Europa, og i mellomtida råtner også det amerikasnke demokratiet på rot.

Velkommen til framtida, Håkon.