torsdag 13. juni 2013

En muslim er bare en muslim, ikke noe annet

Olav Elgvin kritiserer Civitas fremstilling av statistikk om muslimer og andre:

Ved å legge frem datamaterialet på denne måten – der de eneste to gruppene man skiller mellom er “muslimer” og “den generelle befolkningen” – bidrar Civita og Kinander  til å bygge opp under forestillingen om at muslimer er en særegen gruppe, med visse felles egenskaper.

Ingen kommentarer: