torsdag 6. juni 2013

Ytringsfrihet til høyre og til venstre

Folk setter behovet for trygghet, lov og orden, høyere enn ytringsfrihet, velgere som sympatiserer med H og Frp er spesielt restriktive, går det fram av en undersøkelse utført av TNS Gallup. Klassekampen skriver:

En ny undersøkelse finansiert av Fritt Ord og gjennomført av TNS Gallup bekrefter inntrykket av at det er en viss avstand mellom ord og realiteter i ytringsfrihetsspørsmål. 74 prosent av de spurte sier at det er viktig å ivareta ytringsfriheten, selv om mange ytringer oppfattes som krenkende. Men på spørsmål om personer med ytterliggående meninger bør få utgi bøker for å uttrykke sitt syn, er det bare 57 prosent som sier seg enig. Og enda færre, 36 prosent, mener religiøse ekstremister bør få holde offentlige møter og demonstrasjoner. De som er mest mot dette er Høyre- og Frp-velgere, fulgt av Ap- og Sp-sympatisører. Velgere som støtter Miljøpartiet De Grønne, Rødt og SV er de mest liberale.
Aftenposten gir flere detaljer fra undersøkelsen:
Det er stor oppslutning om overvåking av personer med ytterliggående meninger, hele tre av fire mener at disse bør overvåkes og ca. halvparten mener at politiske partier som ønsker å avskaffe demokratiet bør kunne forbys.
Ikke overraskende unnlater Minerva å nevne at deres egne liberal-konservative (H og Frp) kommer dårlig ut.

Også denne undersøkelsen understreker at ytringsfrihet er en symbolsak for høyresiden. Når noen på høyresiden sier "ytringsfrihet", mener de som regel noe annet.

Ingen kommentarer: