fredag 15. januar 2010

Bergen: Too little, too late

Oppdatering: Det finnes Høyre-folk som forstår at rushtidsavgift (køpris) er eneste løsning for Bergen og andre byer. Hurra.

Bergen kommune tar i bruk mer drastiske tiltak for å redusere biltrafikken og bedre luftkvaliteten i byen. Fra natt til fredag har bare biler med numre som endre på oddetall (1,3,5 osv.) lov til å kjøre forbi ytre bomring og inn i byen. Neste dag får den andre halvparten av bilparken lov til å kjøre. Kommunen håper dette tiltaket sammen med andre tiltak som er satt i verk vil halvere biltrafikken inn til sentrum. Kjøreforbudet gjelder ikke nyttetransport. Skriver VG.

Pussig nok er altså Bergen, selveste regn- og vindbyen, plaget med at den forurensende luften blir liggende dønn stille. Dette skjer når det en sjelden gang er kaldt og klart vær, og skyldes særlig de velkjente topografiske forholdene: Bergen ligger klemt inne i relativt smale daler mellom bratte fjell.

Tiltakene kommunene setter i verk er antaglig nødvendige i den akutte situasjonen. Men det kalde, klare været har jo alle vart i nesten to uker og det verste er allerede over. Kommunen burde ha beredskap for slike situasjoner og være mer på forskudd.

På lengre sikt er vel dette et viktigere spørsmål hvordan Bergen, Oslo og de andre storbyene skal få bukt med sin vinterforurensing. På sikt nytter det ikke med rasjonering slik Bergen gjør nå:

  • Det må bli (mye) dyrere å kjøre/parkere inne i byene (forurenser må betale)
  • Det må være gode alternativer til privatbil
  • Det må stimuleres til energibærere som ikke gir lokal forurensing (batteri, gass)
  • Det må stimuleres ytterligere til utskifting av oljefyrer og gammeldagse ved-/koksovner (som står 50 % av lokal forurensing)
  • For Oslo: Jernbanen må få kapasitet og regularitet til en vesentlig avlasting av veinettet
Erfaringen fra en dag i Bergen viser at små prosenter redusert biltrafikk gir dramatiske effekter. Det må derfor innføres køprising og andre tiltak (dyrere parkering etc) som gir minst så stor reduksjon som byen opplevde denne ene dagen med rasjonering.Lufta henger over byen
Det er sprøtt men jeg kan se den


Blogglisten

Ingen kommentarer: