onsdag 13. januar 2010

AMK driter på draget igjen

3. januar døde en tyrkisk kvinne i en leilighet på Tøyen. Familien forsøkte fortvilet å tilkalle ambulanse. Mens kvinnen lå døende på kjøkkengulvet ble pårørende lagt i bakken av politiet på fortauet utenfor. Deretter skal politiet ha gitt førstehjelp (før ambulansen kom til stedet).

Hendelseforløpet er fortsatt noe uklart, men i språkforvirringen som oppsto har AMK-operatøren etter alt å dømme bagatellisert det hele og valgt å sende inn politiet i stedet for førstehjelpere. Det er liten tvil om at de pårørende brukt udiplomatisk språk (for å si det mildt), men AMK gjorde lite for å roe ned situasjonen. Lydloggen som TV2 har skrevet ut viser tvertimot at AMK-operatøren bagatelliserer det hele og opptrer oppsiktsvekkende arrogant og avvisende. Mens kvinnen ligger døende på gulvet er AMK-operatøren mer opptatt av å irettesette innrengeren og ettersom samtalene utarter å true med politianmeldelse. Noen eksempler:

"Innringer: Hør da, slutt å mas, å, bare send en jævla forpult ambulanse!

AMK: Det er ikke noe forpult ambulanse. Det er ikke det det heter."


"AMK: Er du klar over at det du sier blir tatt opp på bånd?

Innringer: Jeg driter, ikke prøv på det en gang, hun ligger uten puls, uten puls, uten puls."


"Innringer: Mann - kan du sende en ambulans, fort fremme med en gang? AMBULANS, hallo?

AMK: Vet du hva, jeg orker, jeg gidder ikke å snakke med deg når du holder på sånn."

På grunnlag av denne loggen er det liten tvil om at AMK/ambulansetjenesten har tabbet seg ut igjen. De pårørende var helt klart opphisset og snakket usammenhengende, men jeg vil tro at det er en svært så normal reaksjon når en nær og kjær brått faller om. Man skulle tro at AMK-operatøren (og forsåvidt også politiet) nettopp har som jobb å få best mulig klarhet i situasjonen, de må tåle å bli utskjelt. Denne AMK-operatøren gjør i følge lydloggen det stikk motsatte, oppførselen til AMK-operatøren virker gjennomgående uprofesjonell. Saken sett under ett fremstår denne AMK-operatøren som den reneste drittsekk. Ikke rart at AMK forsøker å dysse ned hele saken. AMK og ambulansetjenesten har øyensynlig ikke maktet å lære noe som helst av episoden i Sofienbergparken. Her kreves mer en fine ord for å gjenopprette tilliten.

Oppdatering: På Hans Rustads mørkeloft tolkes dette naturligvis som resultat av de pårørendes iboende muslimhet, AMK har selvsagt ikke gjort noe galt overhode, i følge Rustad & Co. Som Lord Marius påpeker: de høyreorienterte blogger som vanligvis er kritiske til offentlig byårkrati har plutselig funnet ut at her er alt i sin skjønneste orden. Selv tåkefyrsten Onar Åm klarer forstå at AMKs oppførsel er uakseptabel.


Politiet legger pårørende i bakken mens kvinnen ligger døende på kjøkkengulvet.


16 kommentarer:

Fortvilet sa...

Man kan bli helt opprørt av å lese dette. Det er klart at dette var mobbing fra AMK`s side av innringer med et mindre utviklet norsk språk. Jeg vurderer det dit hen at AMK bevisst har tilbakeholdt livskritisk hjelp og bør bli dømt. Jeg ser ikke bort i fra at det kan få et svært alvorlig utfall av en eventuell rettsak mot AMK. "Drapstruslene" som blir fremlagt mot AMK fra innringer(e) har nok ingen rot i virkelighet men er ukontrollerte ord og setninger som kommer ut, for å prøve å klarlegge allvorlighetsgraden i situasjonen. Det de ønsker er jo primært hjelp av ambulanse og ikke å drepe AMK-opperatør. Men istedet for å utsende ambulanse og bekrefte at AMK vil hjelpe, drar de ut situasjonen og lager bråk. Jeg synes meget synd på denne utenlandske eller halvt norske familien og skjønner godt deres desperasjon etter hjelp.

Jeg har psykologisk kompetanse og baserer dette på fagstoff fra leger, psykologer og psykiatere i tillegg til sunn fornuft.

6C1 Torp sa...

Har du lest hele loggen? eller hø®t på opptaket? Operatøren får ikke noe hjelp til å vurdere situasjonen, men blir i stedet truet med drap og det gjentar seg flere ganger. Selv når politiet er på vei så sier de at de skal slå ned politiet. Det er uakseptabelt. Samfunnet har visse regler som må følges samme hvordan situasjonen er.

AMK-sentralen gjorde slik et hvert oppegående menneske ville gjort i den situasjonen

Konrad sa...

6C1:
Tullprat. Operatørens jobb er avklare situasjonen, det er deres jobbe å holde hodet kaldt når slikt skjer. I stedet for roe ned og be om presis info gir de seg til å krangle med innringer. Det er helt kokko.

Anonym sa...

Etter å ha lest lydloggen til AMK og ganske mange av kommentarene, kom jeg til å tenke på ordbruken/ordvalget til innringerne og til mange av de som kommenterer. De har selvfølgelig tatt med seg sine følelser og høflighetsnivå fra sine hjemland, og de er ofte nøye på å fremheve viktigheten av å utøve respekt og å opptre ærefullt. Noen må vel ha lært dem å velge ord og uttrykk? Kan det ikke tenkes at de ufrivillig har havnet i et miljø som ikke er helt ideelt for norskopplæring? Det er "brodne kar" i alle land. Også vårt eget!

Konrad sa...

Det kan du si, men det er uansett AMK som har ansvaret for å oppklare en slik situasjon (de skal være profesjonelle).

Admin sa...

Det som framgår av lydloggen er så hjelpeløst lite profesjonelt at man må være over gjennomsnittlig lite glad i fremmedkulturelle for å velge å IKKE fokusere på dette ubestridelige faktum.

Document.no overgår seg selv med slikt i sin "Er det flere å skylde på"-kommentar. Et innlegg som flombelyser dette prosjektets ekle grunnmur.

http://www.document.no/2010/01/er_flere_vi_kan_skylde_pa_na.html

Nå har endog nettstedet sluttet å publisere kommentarer som er kritiske til nettstedets "redaksjonelle" linje.

Forsåvidt like lite overraskende det.

Og AMK: skjerp dere. Slik oppførsel er unorsk og kvalmende pinlig.

Norskkunnskaper og høflighetsnivå skal naturligvis ikke styre hvem som får leve eller dø i dette landet.

Konrad sa...

Brumle:
Just precis.

Anonym sa...

Kan aldri tenke meg at denne episoden får noen konsekvenser for ansatte på AMK-sentralen, ambulansepersonell, eller politi.

Men jeg håper saken får konsekvenser i form av en informasjonskampanje i regi av AMK, der de informerer om hva som skjer når man ringer inn, hvilke prosedyrer de følger, og hvorfor de gjør dette.

En kan få inntrykk av at noen tror at det å ringe AMK, betyr at man ringer og bestiller ambulanse på samme måte som man ringer og bestiller drosje eller pizza.

Konrad sa...

Anonym:
Selvsagt kan ikke ambulanse bestilles som man bestiller pizza eller taxi. Men nok en gang: Høflighet og korrekt språkbruk skal ikke være avgjørende for tilgang til ambulanse og nødhjelp. Når innringer er oppkavet er det AMKs oppgave å stille klare og raske spørsmål slik at situasjonen blir oppklart og liv kan reddes. Denne AMK-operatøren oppførte seg jo helt dustete.

Anonym sa...

Jeg har jobbet som hjelpemann på ambulanse sjøl, studerer medisin og har vært aktiv i lokalpolitikken på venstresiden.
Jeg ser at dere er veldig kritiske til håndteringen fra AMK sin side. Men jeg kan love dere at viss noen av dere drapstruer helsepersonell så vil også dere måtte finne dere i å vente på hjelp. Egen sikkerhet og ens kollegers sikkerhet kommer faktisk først. AMK har ingen mulighet til å vurdere situasjonen ut ifra annet en de rabiate innringerenes utsagn. Jeg syntes AMK handlet menneskelig å stort sett proft. Hadde det vært meg som satt på AMK ville jeg ikke vært flau over min opptreden. En del av de som ringer AMK er faktisk rusa og aggresive – unødvendig å opptre slik viss du ikke er det.

Anonym sa...

Konrad skrev: Når innringer er oppkavet er det AMKs oppgave å stille klare og raske spørsmål slik at situasjonen blir oppklart og liv kan reddes.


"Hva skjer der?"
Dette er spørsmålet AMK stiller flere ganger. Men dette er desverre ikke innringer i stand til å svare på.

Konrad sa...

Anonym kl 18:28:
Dersom du ikke hadde vært flau over en slik opptreden som denne AMK-operatøren la for dagen mangler du gangsyn. Beklager.

En rabiat innringer? Javel, kanskje de hadde en grunn til det. De var oppriktig frustrert over at AMK/ambulansen ikke tok situasjonen alvorlig.

Konrad sa...

PS: Innringer oppga adresse og presiserte at kvinnen var alvorlig syk (ikke puls etc), dette er informasjon AMK bør klare å forstå.

Uten puls? Hva betyr det? Man trenger ikke ha studert medisin for å vite at det er alvorlig.

bård sa...

jeg har lest hva som er skrevet om denne situasjonen litt her og der. det som slo meg mest med denne episoden, er hvor vidt hvem som gjorde galt.. det som forekommer klarest er at folk har forskjellige synspunkter. (LITE KLAR MORAL FOR RETT OG GALT I DETTE LANDET) for meg virker det som om vi burde samle alle landsmenn/kvinner og blitt enige om dette... vet det er umuligt.. men det er på høy tide å gjøre noe sammen. litt utenfor tema, mens syntes det hadde noe å si alikevell.. uansett. jeg syns liv er viktige greier. og man bør tenke sånn: gjør OG tenk om andre som du vil andre skal gjøre å tenke om/mot deg.

Anonym sa...

Dette handler om uhøflighet, om en svigersønn som uaktsomt og inndirekte drepte sin svigermor med ukvemsord. Dette handler ikke om etnisitet. Alle ville fått den samme behandlingen av AMK om de hadde hatt slik uvøren språkbruk, uansett etnisitet. Saken er blitt utnyttet av islamofobene og multikulturalistene på hver sin side. Om AMK var profesjonelle nok i denne saken kan fremdeles diskuteres, men diskusjonen blir forkludret av etnisiteten til innringeren.

Konrad sa...

Anonym kl 04:20:
Jeg har vel ikke sagt et ord om etnisitet? Var innringeren uhøflig? Ja, helt åpenbart. Men prøv å få inn i hodet at høflighet ikke er et kriterium for å nødhjelp.