søndag 3. januar 2010

Kokkvold: Norsk presse kneblet av ekstreme jøder

- Det finnes tusenvis av jøder der ute som har som mål å tilintetgjøre vår livsform, som ikke aksepterer verken kvinnefrigjøringen, ytringsfriheten eller menneskeverdet. De vil oss til livs, og naturligvis så er disse tegningene et veldig viktig symbol for disse jødene, sier Generalsekretær i Norsk Presseforbund, Per Edgar Kokkvold. Han understreker at det ikke er vanlige jøder som reagerer, men de ekstreme og militante jødene.

- Når norske og andre medier fortsatt ikke våger å publisere jødekarikaturer, er det ikke fordi vi har bøyd oss i respekt for jødenes tro, men fordi vi har bøyd oss i frykt for Israels terror, hvilket vi aldri må finne på å gjøre, sier Kokkvold, som mener media har blitt truet til taushet.

- Når ytringsfriheten er under press er det en særlig plikt å publisere slike harmløse karikaturer for å vise at vi ikke gir etter for trusler. Redaktørene har selvsagt en suveren rett til å bestemme hva som skal publiseres, men det er likevel deres plikt å bruke ytringsfriheten til å publisere jødekarikaturer. På den måten viser de solidaritet med Otto Jespersen og andre som knebles til taushet, understreker Kokkvold.Ytringsfriheten bør ikke misbrukes til å la være trykke jødekarikaturer, sier Kokkvold.

17 kommentarer:

Anonym sa...

Selvsagt er jødesensuren også høyst reell. Det gjelder BÅDE jøder og muslimer. Ikke bare en av dem. Men det er to helt forskjellige krefter.

Mens jøder infiltrerer våre samfunn som forkledde virus og sikler etter å ta over styringen av VÅRE samfunn innenifra, er muslimene som åpent sinte bakterier som vil drepe hele organismen før de fortsetter sine ynkelige liv på egenhånd. Jøder bruker intelligens i sin onde tjeneste. Muslimer bruker primitiv aggressivitet og store antall i sin onde tjeneste.

Viktig er det å forstå at muslimene fungerer som jødenes våpen i sitt hat mot Europa. Jøder har skreket om å åpne grenser og om perverterte "menneskerettigheter" i hele Europa i lang tid med det formål å åpne slusene for muslimer og skape krig mellom kristne/sekulære og muslimer. Muslimer er jødenes ammunisjon mot oss. Jødenes våpen er deres systematiske infiltrasjon og grenseløse hat.

Konrad sa...

Jøss. Dette var nytt for meg. Takk for at du deler denne nyttige og solide dokumentasjonen med meg.

Konrad sa...

Irrelevante innlegg slipper ikke gjennom. Hold dere til saken.

PC sa...
Denne kommentaren har blitt fjernet av en bloggadministrator.
Konrad sa...

Dette innlegget handler om Kokkvolds oppfordring til å publisere jødekarikaturer. Hold deg til saken gutt.

Admin sa...

Huffameg. Hvor vanskelig kan det være for norsk presse å konfrontere denne mannen med sine gjentagende selvmotsigelser.

Riktignok er det søndag og de skarpeste knivene i skuffen er kanskje ikke på jobb, men alvorlig talt: et-og-annet oppfølgingsspørsmål kan da umulig være så mye å be om.

Eller er det denne mannen sier rett og slett Sannheten? Den ukonfronterbare sannhet - i en sak om ytringsfrihet.

Det er mer tragisk enn komisk.

Konrad sa...

Kokkvold, den frie presses fremste talsmann i Norge, snakker om ytringsplikt. PLIKT! Særdeles underlig.

Inger sa...

Hahaha, er det ikke artig! Når det ser ut som om både jødene og muslimene hetses på en gang, ja da kryper nynazistene fram fra den steinen de vanligvis bor under... hehehe. Veldig bra innlegg. Er det ingen som har konfrontert Kokkvold selv med disse totalt motstridende meningene?

Konrad sa...

Inger:
Journalistene er forbausende snille mot sine egne (Kokkvold er jo deres egen store hvite far).

Thomas L.G sa...

Hetsen mot muslimene er vår tids jødehets.

Konrad sa...

Thomas:
Ja, helt klart.

Anonym sa...

@Inger

Jeg pleier ikke frekventere nynazistiske sider, så jeg vet ikke om dette grepet på er gjort noe sted. Men om du eller Konrad kan gi noen eksempler, kunne det jo være artig å se hva de egentlig skiver.

Konrads eksempel er så langt jeg kan se hans et forsøk på å være analyttisk, ...på ungomsskolenivå.
Han har byttet ut jøde med muslim i Kokkvolds artikkel, og synes åpenbart at det både var glupt og relevant.

At han ikke klarer å fatte faktafeil, åpenbare kategorifeil, samt den smakløse historieløsheten er for så vidt ikke overraskende, men at du tilsynelatende lar deg imponere av flolleriet, er jo trist,...for deg.

Cassanders
In Cod we trust

Konrad sa...

Cassanders:
Når du beskylder folk for faktafeil, kategorifeil og historieløshet så er det et minimumskrav at du prøver å være konkret. Din argumentasjon er i beste fall på ungdomsskolenivå.

Det er du og Kokkvold som er historieløse. En jøde- eller negertest setter nettopp ting i historisk perspektiv.

Anonym sa...

Jeg kan gjerne være mer konkret.
Skal du gripe til den såk. "jødetesten" - tydeligvis populær i dine kretser, er det nok lurt å tenke gjennom om kategoriene og kontekstene de brukes i, er sammenlignbare.

For hva handler egentlig muhammed-karrikaturene om?
Det kan godt beskrives i termer som både muslimer og ikke muslimer langt på vei kan enes om:
Det handler om at det er publisert spottende og kritiske bilder av en person som muslimer anser for hellig, avbildinger som de derved føler seg krenket av.
(For enkelhets skyld forholder jeg meg til "den mest berømte": mo med bombeturban).

Muslimer har et generelt forbud mot avbildinger av "skaperverket", men mo uttrykte også eksplisitt forbud mot avbilding av seg selv (presumptivt for ikke å oppmuntre til "avgudsdyrkelse").
Muslimer kan dermed "begrunne" krenkethet selv ved en positiv fremstilling av mo eller allah, men reagerte forutsigelig kraftig på en fremstilling som ble oppfattet som lite flatterende.

Men det bør på den annen side være nokså rimelig at et forbud mot avbilding av allah, jhwe eller mo ikke "gjelder" for dem som IKKE føler seg forpliktet av disse religionene. Da blir det i beste fall snakk om "høflighet" eller kulturell sensitivitet, om en vil respektere deres påbud og tabuer.

Da er vi ved et annet kjernepunkt: skal en regne opptøyer, mord og brann som en rimelig eller akseptabel måte å argumentere på?

For de 4/5 av jordens befolkning som IKKE er muslimer, bør et viktig kriterium for bedømming av fremstillingen være: "er den representativ eller sann?".
Det kan besvares med et rungende ja.
Ikke bare var mo selv en krigsherre som åpenlyst begikk og oppfordert til vold, han foreskrev faktisk terror eksplisitt som strategi. I tillegg blir den overrveiende delen av global terror for tiden begått av muslimer som helt klart og utvetydig begrunner og rettferdiggjør sine ugjerninger nettopp gjennom islams kildekrifter koranen, og profetens eksempel:sunna, beskrevet i hadith'ene.

Altså: fremstillingen av mo var sikkert krenkende for muslimer, men den var SANN bedømt med vanlig rimelighet.

Så kan vi gå til din lille epistel og se hvordan det går med sannhetsgehalten, når du gjør din kvalmende "jødetest".
---------------------Beginquote
Når norske og andre medier fortsatt ikke våger å publisere jødekarikaturer, er det ikke fordi vi har bøyd oss i respekt for jødenes tro, men fordi vi har bøyd oss i frykt for Israels terror, hvilket vi aldri må finne på å gjøre, sier Kokkvold, som mener media har blitt truet til taushet.
----------------------Endquote

Dette er jo positivt feil, og du bør vite det. Er det noe norske avistegnere tør, er det å tegne og publisere "krenkende" bilder av jøder.
Finn Graff i Dagbladed f.eks. Han er feig, men tør i det minste innrømme at han ikke tør publisere tilsvarene tegninger av muslimer.

Men når var det du så attentat eller attentatforsøk begått av jøder mot avistegnere, forfattere eller forlagsfolk sist, Konrad?
Klarer du virkelig ikke se forskjell på argumenter som fremføres i aviskronikker eller i en rettsal og bomber, pistoler eller økser?

De mediale reaksjonene på muhammedtegningene hevdes å være om kulturell forståelse, men handler i realiteten om hvordan skolegårdens bølle har vunnet. Han sa "Gjør som jeg vil, ellers får du bank". Bøllen som bruker vold som argument har lyktes i den grad at selvsensuren allerede er sementert. Ynkelig og skammelig.

En må være nokså tåkete i fantasien for å tro at en skrullete og sær religion som jødedom som uttrykkelig tviholder på sin EKSKLUSIVE pakt med jhwe, skulle ønske seg verdensherredømme og dermed fare for å besudles med all verdens goijm.
Derimot er den såkalte fredens religion velsignet(sic) klar i sin pretensjon om verdensherredømme. Den gjør det til en religiøs plikt å legge hele verden under islam og innføre den gudegitte lov: sharia.

Cassanders
In Cod we trust

Konrad sa...

Cassanders:
Du følger nok ikke med i timen. Kokkvold satt selv i PFU og "dømte" Otto Jespersen for "jødemonologen". Kokkvold er så dobbelmoralsk at det tytter av ørene.

Verdensherredømme blabla. Hva faen har det med saken å gjøre? Dersom du hadde kunnet litt historie ville du visst at dette var en av de viktigste anklagene mot jødene før andre verdens krig: Vi må ta dem før de tar oss. Kristendommen har (det burde du også vite) en klar misjonsanbefaling og har gjennom penger, misjonering og våpen skaffet seg hegemoni.

Anonym sa...

Konrad, du demonstrerer gang på gang at du mangler logisk og etisk gangsyn.

Kokkvold ressonerer rydig og greit:http://www.journalisten.no/story/56859

Cassanders
In Cod we trust

Konrad sa...

Cassanders:
Har du noen argumenter eller bare "synes" du at jeg tar feil?