søndag 3. januar 2010

- Kokkvold er en sikkerhetsrisiko

- Per Edgar Kokkvold er nå så oppblåst at han kan gå i luften når som helst, sier brannsjefen i Oslo.

Brannsjefen har i samråd med Sivilforsvaret og Direktoratet for samfunnssikkerhet bestemt at sikkerhetssonen rundt Kokkvold skal utvides vesentlig, dette av hensyn til publikums sikkerhet, heter det i en pressemelding.

- Brannvesenet vil nå flytte Kokkvold til en trygt sted og sette i gang en kontrollert avtapping av gass inntil det innvendige trykket i Kokkvold er kommet ned på et normalt nivå, sier brannsjefen.

- Kokkvold er nå så oppblåst at han skygger for ytringsfriheten, en kontrollert nedskalering av Kokkvold vil forhåpentlig gi mindre ytringsdumhet, sier en redaktør (han/hun ønsker å være anonym av frykt for represalier).Ytringsfriheten er såvidt synlig bak en oppblåst Kokkvold.

1 kommentar:

Admin sa...

Hva er det med denne mannen? Og når gir han uttrykk for sin personlige mening - og når gir han uttrykk for Norsk Pressforbund ("Et fellesorgan for norske massemedier i etiske og redaksjonelt faglige spørsmål") sitt offisielle syn?

Mulig at det personlige og profesjonelle når som helst kan blandes sammen i rollen som "Generalsekretær og sekretariatsleder for NP" for dette foretaket - i så fall enkelt og greit å forholde seg til for Kokkvold.

Og litt verre å forholde oss til for oss andre.