lørdag 4. mai 2013

Kloke katolikker, fæle muslimer

Vatikanet avfeide overgrepene under kuppet i Chile i 1973 som kommunistpropaganda, viser Wikileaks-dokumenter, melder Klassekampen 20.april:

Dokumentene viser tydelig at Vatikanet og den katolske kirken i Chile avfeide anklagene om massedrap, tortur og overgrep som kommunistisk propaganda, angivelig framsatt av venstresida for å sverte Pinochet-regimet.

Regimet hadde solid støtte fra den katolske kirken og den politiske og økonomiske eliten, inkludert kristeligdemokraten Eduardo Frei Montalva (1911-83), president 1964–70 og far til Eduardo Frei Ruiz-Tagle, president 1994–2000.

Dokumentasjonen av sannheten om Vatikanets opptreden som har vært lenge kjent i Chile, ble lagt fram 1. april. Den viser at daværende statssekretær Giovanni Benelli, nærmest for statsminister i Vatikanet å regne, ga uttrykk for «sin egen og pavens dype bekymring over den vellykkede venstreorienterte kampanjen for desinformasjon».

«Dette viser hvordan kommunister i framtiden vil kunne påvirke verdens frie medier. Dessverre er det slik etter et statskupp at det flyter blod mens det renskes opp. Men chilenske biskoper har forsikret meg om at internasjonale mediers historier om brutale overgrep er grunnløse,» framførte Benelli i sin samtale med USAs ambassadør til Roma, John A. Volpe. 
Disse opplysningen står i slående kontrast til den utbredte oppfatningen om at kristendommen står for menneskeretter og demokrati, mens islam er autoritær og antidemokratisk: Mens det slås kontant ned på antimodernitet innenfor muslimske miljøer, synes liknende holdninger blant katolikker å bli oppfattet som festlige. Mengden av tannløst featurestoff tyder på at norsk presse har tildelt Den katolske kirke frikort som et trivelig raritetskabinett i samfunnet, skriver professor Ola Jørholm i Dagbladet.

7 kommentarer:

Anonym sa...

Å vaske seg med andres drit blir det bli man ikke ren av - og det blir ikke noe bedre om det er tredjemann man vasker heller.

Hva er egentlig logikken din?

1) Fordi katolikkene er fæle, skal man ikke snakke stygt om muslimer?

2) Fordi man bærer over med fæle katolikker, må man også bære over med fæle muslimer?

Hvis vi kunne starte med å glarlegge det logiske skjelettet i resonnementet ditt først, så kan vi alltid få litt kjøtt på diskusjonen etterpå.

hei og hå

Konrad sa...

jeg har ikke sagt noe om hva man "skal", jeg bare observerer en påfallende asymmetri.

Jeg er egentlig uenig i både pkt 1 og 2. Hverken "katolikker" eller "muslimer" er relevante adressater for kritikk. Den katolske kirke derimot.

Anonym sa...

Jeg nekter å vende ryggen til enhver rævpult katolsk korgutt, bare fordi islam også har sine svin, og jeg nekter å si at hengte afghanske homser og drepte skolejenter ikke teller, fordi en eller annen kardinal er bedriten.

Selve ideen om balanse i vektskålen er kort og godt barnslig. Det er intet galt i om noen utelukkende arbeider mot sexmisbruk i den katolske kirken, eller i at noen slåss for homsenes rettigheter i islam. Begge fortjener kudos. Enhver som angriper svinene, fortjener dét.

Jeg synes posten din lukter stygt av vikarierende motiver. Det later ikke til at ofrene, uansett hvem de måtte være, opptar deg synderlig.

Konrad sa...

Hva er problemet ditt? Du tillegger meg meninger jeg ikke har.

Har jeg sagt at man skal snu ryggen til ofrene?

Anonym sa...

Implisitt gjør du det, så lenge tonen er at en er hyklersk med mindre man sparker like mye i begge retninger.

Konrad sa...

Jeg selvsagt er det hykleri (eller mer presist dobbelmoral), det er jo poenget mitt.

Anonym sa...

Kan du nevne ett menneske som har gjort noe godt, uten at det kunne anklages for dobbeltmoral? Selv ikke Røde kors anses alltid som tilstrekkelig nøytral!