torsdag 2. mai 2013

Marxist-rasismen i Klassekampen

Trond Andresen (til daglig amanuensis ved NTNU) er ute med en kronikk i Klassekampen (2.mai) der han forsøker å legitimere marxist-rasismen ved, kort oppsummert, å si "det må da være lov å generalisere om folkegrupper". Det er helt åpenbart hvilket ærend Andresen er ute i. Han tidligere markert seg med frisk antisemittisme og hevdet at "jøder mangler empati".

Javisst generaliseringer er helt OK, det er jo det vitenskapen driver med hele tiden. Men det er altså ikke det Andresen driver med, han driver attribuering, han tillegger hele statistiske kategorier egenskaper eller meninger basert på sine egne fordommer. I den grad han har noen form for empiri dreier det seg om anekdoter som han så generaliserer til millioner av mennesker. 

En meningsmåling blant et tilfeldig utvalg av personer fra en kategori, gir grunnlag for generalisering til hele kategorien. Men selv om 60 % av palestinerne er tilhengere av dødsstraff for frafall, så kan man ikke si at "palestinere er for dødsstraff for frafall". Det er like meningsløst som å si at "nordmenn stemmer Ap" bare fordi Ap er det største partiet. Trond Andresen forstår heller ikke forskjellen på Islamsk råd og norske muslimer. Islamsk råd i Norge er en aktør man kan kommunisere og debattere med, men Islamsk råd er ikke det samme som norske muslimer, der som å si at biskop Kvarmes synspunkter er det samme som mine synspunkter.

Selv om man statistisk kan gjøre generaliseringer må likevel individer behandles som individer. Dette gjelder ikke minst innenfor rettsvesenet der man behandler individer utfra konkrete individuelle forhold og ikke utfra statistiske tendenser (se f.eks. Grunnlovens § 96). Det har ikke Per Sandberg (Frp, leder av justiskomiteen) forstått, han foreslår:

3. Politiet kan med hjemmel i Politilovens paragraf 7 stanse romfolk på landegrensen fordi man av erfaring vet at disse menneskene bryter den alminnelige ro og orden og samtidig er det bevist at mange bedriver kriminalitet.
Hvordan Per Sandberg vil håndheve en slik regel er høyst uklart. Vil han ta DNA-prøver for å finne ut om en person som er i ferd med å krysse grensen er genetisk sigøyner? Kanskje skallemåling er enklere og man kan få svar umiddelbart, en slags Tomra-automat som scanner skaller fortløpende vil være effektivt og bli et nytt spennende forretningsområde.

En stor og lett modifisert versjon 
kan brukes til skalle-scanning!

Ingen kommentarer: