søndag 14. juni 2009

Gerhard Helskog om Storhaug og HRS

Klassekampen, 13.juni 09 s.8

---------------------------------------
- Jeg var sjokkert
Gjenganger: Amal Aden er ikke alene om å være kritisk til Hege Storhaugs metoder. Gerhard Helskog jobbet med Storhaug i 2000.

- Jeg har veldig dårlige erfaringer med Hege Storhaug, sier Helskog, som jobbet med Storhaug i TV 2.

Han refererer til arbeidet med Rikets Tilstand-dokumentaren «Norske jenter omskjæres», hvor Storhaug var ansatt som researcher. Dokumentaren var startskuddet for en lang diskusjon om omskjæring i Norge, blant annet frontet av Kadra, som med skjult kamera dokumenterte at flere muslimske ledere i Norge offisielt tok avstand fra omskjæring av jenter, samtidig som de anbefalte inngrepet overfor sine egne trosfeller i Norge, ifølge bedømmelsen fra SKUP-juryen, som belønnet dokumentaren med et diplom i 2000.

- Storhaug bidro til å holde kontakt med et stort kildenett. Det er kjent at hun fikk sparken hos oss. Det har noe med hvordan hun behandlet folk og kilder. Jeg skal aldri ha noe med henne å gjøre igjen, og jeg kommer aldri til å stole på hvordan hun behandler folk, sier Helskog.

- Så kritikken som nå framsettes overrasker ikke?

- Jeg kjenner ikke de sakene som kommer opp nå, men jeg mener vi har forsøkt å si fra om dette i en god stund. Det jeg tror gjør dette vanskelig er at Hege Storhaug har hatt rett i veldig mye, hun har kommet med relevant kritikk mot dere i Klassekampen og mot venstresida. Jeg er enig med Storhaug i at dere har gått dere bort når det gjelder kvinners rettigheter, og at dere opererer med en dobbel standard der noe er greit for kvinner med muslimsk bakgrunn, mens noe annet gjelder for etnisk norske kvinner, sier han.

Uakseptable metoder

- Hun har utvilsomt store kunnskaper, men jeg var sjokkert over måten hun gikk fram på. Men at jeg ikke stoler på henne, betyr ikke at hun ikke har rett i mye, sier han.

- Mange politikere syns det er befriende at hun har et bredt kildenettverk, som hun riktignok svir av og fornyer. Hun får støtte av politikere som sitter sentralt i departementene, og ikke minst av høyresida, sier Helskog.

- Nettopp vi som er enige med henne i en hel del av det hun sier, må være de første til å si fra når hun bruker metoder som vi mener er uakseptable, sier Helskog.

- Hva mener du, mer konkret?

- Det er todelt. Det ene, som er kjent, er at hun ikke klarte å verne om anonymiteten til kilder. Det er en dødssynd i journalistikken. Det andre handler om hvordan hun omgås og behandler folk. Jeg var veldig i tvil om hun greide å holde en profesjonell distanse til menneskene hun skulle ta ansvar for. Jeg hadde en dårlig følelse av at hun ikke forsto når hun tråkket innenfor folks private liv, og jeg hadde en følelse av at målet helliger middelet for henne. Jeg hadde en klar følelse av at de menneskene hun skulle hjelpe, opplevde henne som en belastning. Da blir jo alt snudd på hodet. Jeg gikk og lurte på om hun var ganske grenseløs, sier han.

2 kommentarer:

Admin sa...

Forsåvidt interessant selv om Helskog ikke er den jeg har mest tillit til her i verden. Men merkelig at HRS har fått være premissleverandør til den norske integrerings- og innvandringsdebatten uten å ha blitt gått i sømmene om den (ukommuniserte) gjengse oppfatning av dets leder er slik Helskog her greier ut om.

Stilles det ikke kvalitetskrav til organisasjoner som får flere millioner i statsstøtte?

Er HRS, ironisk nok, blitt ei statsfinansiert hellig ku ingen i disse "ytringsfrihet"-tider tør å slakte?

Konrad sa...

Kvalitetskrav - nei.

HRS er altså finansiert over integrerings- og mangfoldsdirektoratet, samtidig som de er erklærte motstandere av "mangfold" og driver en agressiv kampanje mot islam/innvandring som neppe fremmer integrering.