mandag 15. juni 2009

Hege Storhaug skriver Frps program

Hege Storhaug korstog mot islam og mot innvandring sponses pussig nok av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, samtidig arbeider hun som rådgiver for utforming av Frps program. Storhaugs innspill blir limt rett inn i Frps program i følge Per Sandberg.

Fra Klassekampen 15.juni s.8:
------------------------------------------------------------------------
Da Hege Storhaug deltok på Frps programkonferanse i Drammen, sa nestleder i Frp Per Sandberg til FrpTV at «Hege er inne på nesten samtlige av de områdene vi har hatt fokus på, både når det gjelder programarbeid, men også i stortingsgruppa vår gjennom seks-sju år».

På spørsmål fra FrpTV om hva Hege Storhaug synes om å bli en del av programprosessen til et politisk parti, svarer Storhaug at «det hadde passet oss utmerket hvis vi hadde vært det for alle partiene».

Sandberg beklager også at ikke flere lytter til HRS, og viser til at i flere andre land, deriblant Danmark, er hun mye mer anerkjent enn i Norge. Han lover at HRS sine innspill skal ivaretas i Frps program.

- Det aller meste er faktisk ivaretatt i forhold til det hun er opptatt av, men noen nyanser har vi, for eksempel i forhold til helseundersøkelser og søskenbarn, sier han.


I samme avis motsies Sandberg av Per Willy Amundsen:
"- Vi har ikke et direkte forhold til HRS. Men vi leser rapporter, bøker og publikasjoner de har kommet med. De har vært og er en viktig stemme i integreringsdebatten, som har versert i Norge i mange år."

1 kommentar:

Admin sa...

Merkelig at Per Willy til samme avis sier at "Vi har ikke et direkte forhold til HRS".

http://www.klassekampen.no/56186/article/item/null