lørdag 13. juni 2009

Storhaug og HRS: Kriminelle metoder?

Det har lenge vært kjent at Hege Storhaug og HRS har en diskutabel agenda og en argumentasjon med klare rasistiske trekk. Nå skriver Klassekampen at også metodene de bruker i sitt "menneskerettsarbeid" er tvilsomme og på grensen til det kriminelle:
  • Unge innvandrerjenter skal ha blitt tilbudt tusen kroner for å si at de er omskåret, eller truet til å bruke hijab.
  • Hege Storhaug skal ha sagt at hun har tatt lydopptak av Amel Aden, og truet med at dette vil bli brukt mot henne.
  • Aden skal ha blitt presset til å hente inn taushetsbelagt materiale fra barnevernet.
  • Hun er også blitt oppfordret til å late som om hun er «kommet tilbake til» islam for å hente inn opplysninger fra moskémiljøer. Selv sier hun at hun aldri har forlatt religionen sin, og hun opplever det som krenkende at de tar det for gitt at hun vil «utrydde islam».
Unektlig noe komisk at en organisasjon med "human rights" i navnet argumenterer på tydelig rasistisk måte, arbeider for å utrydde en bestemt religion og bruker metoder som de personene man skal hjelpe opplever som krenkende. Det blir urkomisk når en aggressiv islam-kritiker som Hege Storhaug fresmtilles som ekspert på islam. Hva blir det neste? At man oppsøker Hamas for å få saklig informasjon om Israel?

Det er ikke første gangen Storhaug og HRS får så hatten passer:

"Kadra, Nadia og Saynab anklager den profilerte feministen for å ha presset og sviktet innvandrerjentene.

- Human Rights Service har presset jenter til å fortelle overdrevne historier og avsløre hemmeligheter i miljøet, slik at stiftelsen kan få enda mer penger av lettlurte politikere, hevder Saynab.

- Vi er ikke ofre lenger, og jeg er lei av at organisasjoner ser kroner når de ser oss. Jeg vil ikke ha noe mer med Human Rights Service eller Hege Storhaug å gjøre. Etter min personlige erfaring med dem, advarer jeg også andre jenter mot å ta kontakt med organisasjonen, sier Nadia.

- Hege Storhaug vet ikke forskjell på kultur og religion. Hun snakker om å beskytte unge jenter, men gjør det ikke. Til tider gjorde hun livet mitt til et helvete, sier Kadra."

(sitat fra VG-artikkel som senere ble kritisert av PFU for at meningsytringer ble fremstilt som fakta)

"I årevis har talspersonene for innvandrermiljøet måttet forsvare seg mot angrep fra Hege Storhaug og Human Rights Service (HRS)," skrev Abid Raja samme år.

Storhaug og HRS må gjerne få holde på med sitt tøv, men de må strippes for den lille legitimiteten de har. Det er en skandale dersom dette inkompetente rasismereiret fortsatt får statsstøtte.

EDIT: Human Rights Service mottar 1,8 millioner i årlig statlig driftstøtte via Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI), som sorterer under AID. I 2002 mottok de støtte direkte via statsbudsjettet. Da ba tidligere barne-og familieminister Laila Dåvøy (KrF) Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité vurdere om de skulle åpne sak mot HRS. Kontroll- og konstitusjonskomiteen åpnet aldri sak og HRS fikk fortsatt driftstøtte. Frp har helt fra stiftelsen ble opprettet vært HRS´ garantist på Stortinget, siden de i første omgang sørget for at Storhaug og Karlsen fikk en post på statsbudsjettet. (Klassekampen 13.juni 09, s.7)

FNs menneskeretter fastslår blant annet religions- og tankefrihet - herunder rett til å gi uttrykk for dette gjennom privat eller offentlig. Storhaug, ser det ut til, kjemper for den rene kultur.

Se også Utrop, Frp-koden og Hjorthen
Intelligent kommentar av Ida Jackson.

EDIT: På bakgrunn av en interessant meningsutveksling med Bjørn Stærk bør jeg kanskje presisere begrepsbruken. På grunnlag av det Storhaug og HRS sier og skriver kan jeg entydig konkludere med at Storhaug hevder at noen folkeslag (definert ved utseende/gener, religion, språk etc) er mindre verdt enn andre (selv om hun er en smule nedlatende i tonen). Storhaug/HRS er imidlertid helt klare på at de er bekymret for demografien i Norge og Vest-Europa (blant annet ved at mange innvandrerkategorier har høy fødselsrate), dette må jo bety at Storhaug mener at det er innvandrerne (les: muslimene) som personer som er problemet. Dette handler ikke om å være kritisk til problematiske aspekter ved islam, men om å være fiendtlig innstilt til muslimer som en gruppe mennesker. Dette er jevngodt med rasisme.

Så det evige maset om at muslimer ikke er en rase: Det driter jeg i. Om fiendtlig innstilling til en folkegruppe er basert på folkegruppens religion, utseende ("rase"), skikker ("kultur"), språk, kjønn, seksuell orientering eller bosted er helt underordnet. Dette utdraget fra Hans Rustads nettside er et godt eksempel i så måte: "Det er ikke hennes hudfarge, som er mørk, men det er kulturen hun bringer med seg og puster ut: det er som å se et marsvesen ved høylys dag."

Jeg bør også presisere: Jeg mener ikke at Storhaug og hennes tenketank er rasister, jeg sier bare at argumentasjonen og arbeidsmåten har klare rasistiske trekk. Det er lett å finne en rekke lite flatterende adjektiver for å beskrive Storhaug som person, men det gjør jeg bare i lukket lag.

Jeg må også gi Bjørn Stærk rett i at "rasistiske trekke" ikke er en uttømmende beskrivelse av HRS og Storhaugs arbeid eller politiske posisjon. Det er mulig at "nasjonalistisk" er en bedre generell beskrivelse av deres politiske posisjon. Jeg kommenterte imidlertid konkrete utsagn fra Storhaug og mener derfor å konkludere med at den nasjonalistiske posisjonen er tilsatt en god dose rasistiske perspektiver og resonnementer.

16 kommentarer:

Bjørn Stærk sa...

"med klare rasistiske trekk"

Bullshit.

"Unge innvandrerjenter skal ha blitt tilbudt tusen kroner for å si at de er omskåret, eller truet til å bruke hijab."

Det naturlige oppfølgingsspørsmålet er da: Tilbudt penger for å lyve, eller tilbudt penger for å stå frem med sannheten? Formuleringen antyder det første, jeg gjetter det siste .. og ser ikke problemet.

Konrad sa...

Vel, jeg referer bare nyhetsmeldingen.

Men hva mener du er bullshit? Jeg har selv klart påpekt at Storhaug snakker om "islam", mens hennes bekymring tydeligvis er demografien - dermed plumper hun ut i den samme rasistiske gjørma som mange andre.

Merk at jeg ikke sier at hun ER rasist eller det HRS holder på med er gjennomgående rasistisk, men de rasistiske trekkene er for tydelig til å oversees.

Bjørn Stærk sa...

"Merk at jeg ikke sier at hun ER rasist eller det HRS holder på med er gjennomgående rasistisk, men de rasistiske trekkene er for tydelig til å oversees."

Aha. Altså: Bullshit. Når man bruker ord fordi de klinger godt, uten å bry seg videre om de stemmer eller ikke.

For jeg trenger vel ikke forklare hvorfor "med klare rasistiske trekk" er en anklage om rasisme?

Konrad sa...

HRS/Storhaugs argumentasjon har klare rasistiske trekk, det stemmer, og joda det er en anklage om rasisme. Ikke rasisme i en spesifikk sak (altså der en bestemt person har blitt sjikanert eller diskriminert pga sin hudfarge), men rasisme i politisk argumentasjon.

Selvsagt er det anklage om rasisme, ellers hadde jeg ikke skrevet det. Jeg har også linket til andre som har sett nærmere på HRS/Storhaug-syndromet.

Dersom du er uenig kan du godt være konkret om hva som er galt med min analyse.

Konrad sa...

SOm jeg skriver i innlegg tidligere:
- Når Storhaug påstår at det er et problem at en viss folkegruppe øker, at det blir født barn med foreldre fra et visst land, og at disse barna utgjør et problem gjennom sin eksistens, da er det klokkeren rasisme, sier Andreas Malm til Dagbladet.

Storhaug hevder at hun ikke angriper muslimer som personer, men om "islam som en livsfarlig ideologi". Et par avsnitt nedenfor skriver hun så:
"Demografien taler sitt utilslørte språk. SSB-tall viser at den ikke-vestlige befolkningen, der majoriteten er muslimer, har vokst 41 ganger hurtigere enn den norske de siste ti årene."

I rest my case.

Bjørn Stærk sa...

Islam er ikke en rase. Derfor er det ikke rasisme å være redd for et Norge med en stor muslimsk minoritet.

Derimot kan det være fordomsfullt - på en måte som i underliggende mekanismer er beslektet med rasisme. Men så si det da.

At Hege Storhaug skulle mene at mennesker med en annen hudfarge er mindreverdige, farlige, og/eller har andre genetisk styrte dårlige egenskaper, er en latterlig påstand.

Konrad sa...

Rasisme er ikke betinget av at det finnes raser eller av at den som utsettes for rasisme strengt tatt er av en annen rase. Når Storhaug har problemer med innvandring/demografisk utvikling kan vi like godt kalle det rasisme som "religionisme", "islamofobisme", "kulturisme" eller "etnisme".

Jeg har ikke sagt at Storhaug mener noen mennesker er mindreverdig pga gener, men hun er farlig nær (akkurat som Hans Rustad). Derfor sier jeg at hennes argumentasjon har rasistiske trekk, rasismen er politisk.

Hva hun tenker innerst inne vet jeg ikke, jeg bare leser hva hun skriver.

Når Storhaug skriver at antall muslimer og fødselsrate (demografi) er et problem, da argumenterer hun faen hakke meg rasistisk. Da driver hun ikke legitim religionskritikk eller "menneskerettsarbeid", hun påpeker ikke kritikkverdige aspekter ved islam og tradisjoner innenfor islam.

Bjørn Stærk sa...

"Når Storhaug har problemer med innvandring/demografisk utvikling kan vi like godt kalle det rasisme som "religionisme", "islamofobisme", "kulturisme" eller "etnisme"."

Så si det. Du kan ikke bytte ut ord med hverandre, bare fordi du ikke gidder å definere det ordet som er riktig. Jeg ser poenget ditt - jeg har fremført det selv i andre sammenhenger - men det er likefullt feil ordbruk.

Hva så? 1) Jeg synes man skal bruke riktige ord, det har en verdi i seg selv. 2) Noen som er fundamentalt uenig i beskrivelsen din av HRS ville brukte ordvalget ditt som unskyldning for å ignorere poenget, og hva har du så oppnådd? Retorikken din her fungerer kun mot menigheten av vennlig innstilte lesere. Er det en slik blogg du ønsker, hvor lesere som fullt og helt deler verdensbildet ditt logrer lojalt hver gang du slenger dritt om de vanlige fiendene? Eller ønsker du å påvirke?

Konrad sa...

Vel, jeg vet ikke om noen menighet som logrer.

Ord som ikke finnes kommuniserer heller ikke. Det er helt legitimt å kritisere det noen stokk konservative imamer holder på med, og det er helt flott å ha omsorg for utsatte unge jenter. Men når HRS/Storhaug er bekymret for muslimenes fødselsrate så krysser de helt åpenbart en grense inn i møkkaland, dette møkkalandet kaller jeg "rasisme". Kanskje dette ikke er 100% presist, men det finnes ikke noe etablert begrep som er mer treffende. Kanskje "nasjonalisme" kan fungere, men dette er begrep med langt flere betydninger og er heller ikke bra.

Dersom noen har et bedre ord tar jeg gjerne imot, men per nå er "rasistisk" en høvelig god beskrivelse av en god del av det tøvet HRS holder på med.

arild sa...

konrad:
"Men når HRS/Storhaug er bekymret for muslimenes fødselsrate så krysser de helt åpenbart en grense inn i møkkaland, dette møkkalandet kaller jeg "rasisme"."

Dette er rent vrøvl.

Hvor tror du verdier innlæres hen, Konrad?

I skogen, kanskje?

Eller kan det være at den sentrale innlæringsinstans ligger i..familien?

Og hvis det siste er tilfelle, sammenkoplet med den svært utbredte religiøse fascismen som går under navnet "islam", ja da er det særdeles bekymringsfullt at disse religionsfascistene får stadig flere barn å hjernevaske.

Slik som de selv ble i sin tid.

Konrad sa...

Flott, der fikk vi en kommentar som åpent og ærlig krysset den samme grensen.

Bjørn Stærk sa...

"Kanskje dette ikke er 100% presist, men det finnes ikke noe etablert begrep som er mer treffende."

Jeg foreslår: Fordommer.

Admin sa...

Merkelig at hver gang man bruker ordet rasisme så avsporer de fremmedfryktende debatten med et-eller-annet rundt definisjoner av ordet rasisme. Og når man - om man gidder - har tatt den runddansen så forsvinner de samme debattantene fra den egentlige debatten. Dette skjer igjen og igjen.

Å bruke demografi som argument fordrer at det overføres noe til neste generasjon. Og generasjonen etter der. Og generasjonen etter der. At det ikke er gener men "kultur" (eller hva det nå enn er) som "overføres" (eller hva det nå enn er som er ment å skje) gjør ikke denne argumentasjonen noe mindre ekkel.

Katta er ute av sekken. På tide at de fremmedfryktende tar opp denne hansken i stedet for å storme ut fra enhver debatt der hansken påpekes.

Konrad sa...

Bjørn: Kan godt hende at Storhaug er full av fordommer, men jeg tror faktisk vi er for snille dersom vi bare karakteriserer det mølet hun serverer som "fordommer".

Ronny K sa...

hold til begrepet "rasisme", så er ikke det - rent faglig-vitenskapelig, koblet til raser (noe det ikke kan være siden raser ikke eksisterer (jf. genetikken)).

Fagbøker beskriver rasisme som "et mentalt bilde som rasisten har av etniske eller kulturelle grupper som mindreverdige, umoralske eller på annen måte negativt avvikende i forhold til ens egen etniske kategori"

- Dvs. at å tillegge mennesker fra med en bestemt etnisk bakgrunn (felles språk, kultur (hvorunder religion) etc.) bestemte negative egenskaper, er den beste og mest presise rasismebeskrivelsen vi har.

Når Storhaug bruker demografi - (det eneste man med nødvendiget arver fra foreldrene er gener), blir det forøvrig vanskelig å få det mer rasistisk enn det - også etter "opprinnelig" definisjon.

Se forøvrig: http://venstresida.net/?q=node/735

Konrad sa...

“I know perfectly well that in the scientific sense there is no such thing as race.” Adolf Hitler, i følge Alan Bullock, Hitler: A study in tyranny, revised edition, 1961.