lørdag 8. september 2012

Bård Larsens retthaveri

Bård Larsen mfl har med rette kritiserte antikverte innslag i partiet Rødts program (dog bar Bård Larsens opprinnelige kritikk preg av dogmatikken fra tiden før dagens rødtere var født). Bård Larsen er ikke bare nostalgisk, men ikke så lite retthaversk: Et svakt innlegg fra Ola Innsett etterfølges et nesten like svakt innlegg fra Bård Larsen der han gnir seg i over å ha fått rett. Bård Larsen gir de aller mest retthaverske indirekte rett.


Ingen kommentarer: