onsdag 26. september 2012

Påvirkningsagenter

Hvem er det egentlig Listhaug, Gerhardsen og Brodtkorb representerer i henholdsvis Stortinget og bystyret? Representerer de sine hemmelige kunder som betaler fete salær for deres tjenester som politiske rådgivere og lobbyister? Eller representerer de sitt parti, velgerne og borgerne (som betaler ordinær lønn)?

Kristin Clemet forsøkte i går tappert å påstå at denne kritikken sår tvil om Listhaugs integritet, ja nærmest at det er ærekrenkende. Stortingspresident Andersen har helt. Clemet er skarp og klartenkt, men det var en meget tynn suppe hun serverte i NRK i går. Som Høyre-politiker trodde jeg Clemet hadde lært av sine amerikanske venner, her Thomas Jefferson:

The two enemies of the people are criminals and government, so let us tie the second down with the chains of the Constitution so the second will not become the legalized version of the first.
In questions of power, then, let no more be heard of confidence in man, but bind him down from mischief by the chains of the Constitution.
Åpenhet, innsyn og regler bør erstatte naiv tillit.

Ingen kommentarer: