torsdag 27. september 2012

Bønnerom på skolen

Etter kritikk fra Carl. I Hagen, vil skolebyråd i Oslo, Torger Ødegaard, likevel ikke tillate bønnerom på skoler i Oslo, melder NRK. Skolen er en kunnskapsinstitusjon og ikke en religiøs institusjon, sier Ødegaard.

- Bønn har ingenting i skolen å gjøre, sa Hagen til NRK radio.

Her slumper jeg til å være enig med Hagen, selv om det ikke er noe big deal å sette av et rom på  2 x 3 meter til dette.

Men de fleste av oss gjennomskuer Hagen og forstår at dette har mye med muslimer og lite med bønn å gjøre. Da jeg gikk i folkeskolen var salmesang, bordvers og Fadervår en helt naturlig del av skoledagen. Vi gikk også i kirken og til konfirmasjonsundervisning i regi av skolen. Frps kjernevelgere, tradisjonalister og kristenkonservative over 60 år, mener sikkert at kristen bønn hører hjemme i skolen. Det var jo nettopp konfirmasjonsundervisning og kristendomsopplæring den norsk skolen ble grunnlagt på.

Innad i Frp var det på 1990-tallet harde tak da den liberale fløyen ville fjerne kristendomsundervisningen i skolen. Den liberale fløyen med folk som Wibe og Grønntun tapte som kjent, mens den konservative fløyen med folk som Røsjorde og Hedstrøm vant.

Skolen er ikke en religiøs institusjon nutildags, 
men kommunstyret kanskje? Her fra Grimstad.

3 kommentarer:

Doremus sa...

Det er interessant å se hvordan "bedehus-Frp" (representert ved f.eks. Vidar Kleppe og Carl I. Hagen) har den seneste tiden nesten forsvunnet og blitt erstattet av en til tider aggressiv sekularisme (f.eks. representert ved Per Willy Amundsen og, eh, Carl I. Hagen.

Konrad sa...

Carl I Hagen er en politisk kamelon. Frp appellerer fortsatt i bedehusland og trekker på samme velgergrunnlag som tradisjonelt Krf. Hagen selv har jo deltatt på møter hos vekkelseskristne. Frp vinner kanskje kristenkonservative velgere ved å brodd mot muslimer/islam, men da må de offisielt seile under sekularismens flagg (evt ytringsfrihet) fordi dette er allmenne verdier med høy legitimitet. Balansegangen er imidlertid vanskelig fordi generell brodd mot religiøstet og respektløshet (blasfemi) overfor "det hellige" frastøter de kristelige. Sps forsøk på å gjenopplive blasfemiparagrafen handlet ikke om muslimer men om bedehusmiljøet/kristenkonservative (Sp appellerer også til tradisjonalister i likhet med Frp og Krf).

Doremus sa...

Jeg aner ikke hva de driver med på lokalnivå, men på riksplanet synes jeg det begynner å bli lenge siden jeg hørte FrP reise fanene til forsvar for "vår historiske kristne kulturarv" og desslike. Senest i demonstrasjons-debatten i forrige uke nøyde Tybring-Gjedde seg med å slå Fabian Stang i hodet med vår uovertrufne "demokratiske og sekulære rettsstat".

Jeg tror at selv kameleonen Hagen må ha følt seg litt betuttet over å bli beskyldt av Krf v/Øyvind Håbrekke for å være en 'nyttig idiot' for Human-Etisk Forbunds forsøk på å sekularisere hele samfunnet. :-)
Heller ikke organisert kristen bønn på 'Katta' er Hagen sikker på om er greit:

" Jeg vet lite om hvilken aktivitet NKSS har ved Oslo katedralskole. Hvis den er helt frivillig, vil jeg vurdere at det kanskje er i orden. Men prinsipielt vil jeg foretrekke at skolen forbeholdes skoleaktiviteter i skoletiden - dette for å forhindre press om at elever må delta. Ikke at jeg har hørt om slikt press i kristne miljøer, føyer Hagen til.

- Å leie et lokale på skolen til slike aktiviteter på kveldstid er ikke noe problem, men i skoletiden bør man ikke tillate religiøse aktiviteter i skolens lokaler, sier Hagen.
"

Hagen er ihvertfall en smule konsekvent innefor samme måned, i motsetning til skolebyråd Ødegaard som synes det er heelt orden med den kristne bønnen, siden de reserverer biblioteket og ikke et eget stillerom.

- Så hvis de muslimske elevene på Hellerud ber om å få låne biblioteket til å møtes og be i et friminutt, er det ok?

- Jeg mener det jeg har sagt så langt er presist nok. Det er grenser for hvor mange fliser man skal spikke, sier Ødegaard.