tirsdag 25. september 2012

Hegnar tøver om vei (igjen)

"Gratis milliardvei til de få" skriver Finansavisen 24/9.

Saken gjelder ny strekning på Europavei 39 mellom Volda og Nordfjordeid. Hegnars journalist har tydeligvis ikke satt seg inn i fakta og knapt lest et kart. E39 er hovedvei nord-sør på Vestlandet (Bergen-Ålesund) og den nye strekningen mellom Volda og Nordfjordeid inngår dessuten i stamvei mellom Ørsta/Volda/Ulsteinvik og Oslo. Ørsta/Ulsteinvik området er et tyngdepunkt mellom Bergen og Trondheim, med et dynamisk næringsliv. Finansavisen forsøker å fremstille dette som en vei for lokalebefolkningen, en vei for arbeidspendlere.

Den nye strekningen på E39 er ca 20 km lang og kostet ca 1,0 mrd kroner med tunneler, broer og det hele. Veier i Oslo (som Hegnar vil ha mer av) koster 10 eller 100 ganger så mye per meter. Bjørvikatunnelen kostet f.eks. omkring 5 mrd kroner, for 1 km (1000 meter) vei. Til forskjell fra stamveiene mellom landsdelene, fylles veiene i og rundt Oslo opp av pendlere. Oslo m/omland trenger transportsystem, først og fremst effektiv skinnegående transport som kan avlaste veiene.

Gamle E39 ved Nordfjordeid.

Ingen kommentarer: