fredag 7. september 2012

Oslo tjener for lite på parkering

Oslo kommune tjenere mer på gebyr (bøter) enn på ordinære parkeringavgifter melder NRK: For alle bøtene kunne kommunen innkassere 111 millioner kroner. Til sammenlikning fikk kommunen inn 110 millioner kroner i billettinntekter.

I oppslaget fremstilles det som at Oslo kommune "tjener rått" på bøter, men det er å snu saken på hodet. Faktum er at det er for billig å parkere i Oslo, så kommunen kunne ha tjent mye på å ta reelt betalt for gateparkering. Nå er det stort sett fri gateparkering også innenfor ring 2. Pendlere kjører bil til jobb i sentrum og parkerer i gate. Det er ganske absurd i en by med godt utbygd kollektivnett. Parkeringspresset på gater både innenfor ringe 2 og ring 3 er for stort.


Bergen kommune har til sammenligning soneparkering der det er 24 timers generelt parkeringsforbud i sentrum, mens områdene nærmest sentrum har fri parkering bare om natten. Beboere får parkere mot en avgift på 3000 kr/år. Oslo kommune kunne tjent godt på en lignende ordning (gjerne med priser omkring 5000 kr/år), dette ville også redusert pendlertrafikken mot sentrum. Dessuten er det meningsløst at bygatene skal stilles gratis til disposisjon for parkering. Bygatene er kommunale veier og utgifter dekkes over kommunens vanlige budsjetter. I motsetning til staten har ikke kommunen inntekt fra egne veiavgifter. Derfor er det helt rimelig at Oslo kommune tar betalt.


Penger å tjene!

3 kommentarer:

Anonym sa...

Mye godt enig - med unntak av boliggater der folk har parkert i veien i mange årtier eller mer. Der er det urimelig at kommunen skal ta særlig betalt for en rimelig bruk av gateparkering, la oss si en bil per boenhet.

Eventuelt en lang overgangsordning der det det til å begynne med er gratis/så godt som gratis, for så å øke opp mot markedspris over et ganske så langt tidsrom.

Konrad sa...

Folk som bor i byen bidrar ingenting til kommunekassen, så hvorfor skal de få et slikt gratisgode? Oslo har ikke eiendomsskatt og beboere gir derfor ikke noe bidrag til bygging og drift av bygatene.

Jeg bor selv i byen og betaler for reservert parkering i privat anlegg. Markedspris for slikt er 1400 til 2000 kr/måned avhengig av hvor nært sentrum det er. En rimelig pris for beboere ville være en god del lavere enn dette. Kanskje 400-600 kr/måned (antakelig under markedspris og godt under kostpris). Man kan godt ha kvoter som du antyder der man må betale (mer) for bil nr 2.

Jeg minner om at kommunen stiller gatene gratis til rådighet. Dette er et lite problem for fotgjengere som i liten grad fortrenger hverandre. Men oppstillingsplass for biler er et knapt gode og bruken burde reguleres gjennom prising - dessuten er det moralsk riktig at den som bruker et knapt og kostbart gode bidrar til dekning av kostnadene.

Konrad sa...

PS: En vanlig personbil legger beslag på ca 20 kvadratmeter. Med en kvadratpris på f.eks. 10.000 (bolig koster 3-4 ganger så mye), og rente+driftskostnad på 5 % får vi en årlig kostnad på over 10.000 (nesten 1000 kr/måned). Riksveier i ødemark (uten bebyggelse eller installasjoner å ta hensyn til) koster 5000 til 10.000 kr/kvadrat.