onsdag 26. september 2012

Krenkede fundamentalister

Så har det altså skjedd igjen. Noen dumminger har sagt noe eller opptrådt på en måte som krenker overfølsomme sjeler. Dummingene har trådt over grensen for hvordan man skal forholde seg til det disse fundamentalistene anser som hellig. Når en vennlig og inkluderende politiker kommer i skade for å dulte bittelitt borti fundamentalistenes hellige ku, ja da blåser fundamentalistene seg opp i selvrettferdig harme. Det handler nemlig om våre ukrenkelige verdier, om en episk "kulturkamp" der den vennlige politikeren "har valgt feil side". Noen kaller denne krenkelsen for "skammelig" og "forkastelig". "Ord som "svik" eller var det "svikt" har også vært om brukt om dem som ikke er på rett side i vår hellig krig (jihad?) for våre verdier, vår hellige kultur. I den hellige krigen er "appeasement" en dødssynd, ifølge de mest rettroende.

I møte med slik ekstremister skal vi ikke gi etter for grupper som truer med vold for å unngå kritikk av sin ideologi, det er sant, heldigvis har ikke disse fundamentalistene tydd til eller truet med vold, det skal de ha, de avstår fra vold til tross for den krigerske retorikken.

Heldigvis finnes også i den fundamentalistiske leir liberale stemmer som på en generøs og sympatisk måte kommer den sympatiske politiker i møte. Det er håp.

Stang-ut: Fabian Stang kom i 
skade for å dulte bort i en hellig ku.

Ingen kommentarer: