torsdag 11. februar 2010

Bolighaier i Oslo

Studentavisen Universitas hisser seg opp over husleiene for studenter i Oslo og mener at dette skyldes bolighaier. Her er det opplagt noen som burde lære noen elementære samfunnsøkonomiske sammenhenger (Heikki burde vite bedre, han er jo utdannet på NHH).

Høye leiepriser skyldes ikke onde og griske huseiere, det skyldes at mange vil bo i Oslo og at på kort eller mellomlang sikt er det begrenset tilgang på boliger. Det er heller ikke en egen pris for studenter. De konkurrerer med alle andre som vil bo i Oslo. Med en rente på omkring 5 % koster det omtrent like mye å eie en leilighet som å leie. Kostnadene ved å leie gjenspeiler i hovedtrekk det generelle prisnivået på eiendom i Oslo, de høye prisene er i stor grad skapt av de gunstige skattereglene.

Dessuten er det et fritt valg å flytte til Oslo. De fleste studiene som UiO tilbyr finnes i andre byer med betydelig lavere priser. Dessuten faller prisene i Oslo og omland raskt med økende avstand fra sentrum. Det er fullt mulig å bo på Holmlia eller Lillestrøm og studere på Blindern.

Kort sagt: De som på død og liv vil bo sentralt må finne seg i å betale for dette knappe godet. Og kutt ut sutringen.Bolighai spiser student til frokost.


Blogglisten

Ingen kommentarer: